Clearfield® - Technologia Produkcji Rzepaku

Innowacyjny sposób zwalczania chwastów w rzepaku ozimym.

Rzepak jest jedną z najważniejszych upraw w Europie. Jej ekspansja wiąże się m.in. z rosnącym zapotrzebowaniem na paliwa z biokomponentami, które spowodowało wzrost opłacalności produkcji rzepaku.

Rzepak ozimy pozostaje na polu przez mniej więcej 300 dni w roku i w tym czasie narażony jest na różne zagrożenia, które musi przezwyciężyć. Przez lata zagrożenia te były stopniowo minimalizowane poprzez ulepszenia systemów ochrony i nawożenia roślin. Teraz pojawia się technologia, stanowiąca znaczący krok w poprawie produkcji rzepaku: Technologia Clearfield®

Obsługa języka JavaScript jest wyłączona. Włącz, aby wyświetlić pełną zawartość witryny.

Aby w pełni korzystać z tej witryny, należy włączyć obsługę języka JavaScript.

Cleravis® 492,5 SC

Herbicyd w Technologii Clearfield®

Zadowolenie z Clearfield

Wyniki ankiety satysfakcji - opinie rolników

Większa łatwość i elastyczność stosowania oraz zadowolenie z efektów zwalczania chwastów!

Clearfield® łączy skuteczny i innowacyjny herbicyd z wysoko plonującymi, wyselekcjonowanymi odmianami rzepaku hybrydowego. Odmiany te cechuje naturalna odporność na imazamoks, substancję aktywną zawartą w naszym nowym herbicydzie Cleravis®.

Kombinacja ta zapewni producentowi rzepaku całkowicie nowe wyniki w zwalczaniu chwastów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla uprawy. Dodatkowo rozwiązanie to umożliwia rezygnację z zabiegu przedwschodowego, który jest często niepewny i w dużej mierze zależny od wilgotności gleby.

Odmiany rzepaku

Możliwe do stosowania w Technologii Clearfield®

Bezpieczne stosowanie

Zasady poprawnego stosowania Clearfield®

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.