Twoja prognoza pogody

W trosce o Twoje uprawy, we współpracy z regionalnymi stacjami meteorologicznymi, przedstawiamy prognozę pogody dla Ciebie.

Na podstawie kodu pocztowego oraz geolokalizacji udostępniamy dokładne dane o minimalnej i maksymalnej temperaturze, możliwości wystąpienia opadów atmosferycznych oraz mapy pogodowe na najbliższe 8 dni.

Kontakt

Kontakt

Ze ŚOR należy korzystać z zachowaniem bezpieczeń- stwa.Przed każdym uży- ciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące pro- duktu.Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrze-gaj środków bezp. zamie- szczonych w etykiecie.