Product Datasheet
luty 2016
herbicydy

Wing® P 462,5 EC

Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami!

Herbicyd przeznaczony do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

  • Skuteczny w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych
  • Bezpieczny dla kukurydzy i roślin następczych
  • Dobry partner do mieszanin

Pobierz

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Obrazek kv 1/3 lub całość

Skuteczność zwalczania chwastów

Wing P - skuteczność zwalczania chwastów

Gatunek chwastu
minmax
Chwastnica jednostronna95,297,4
Fiołek polny9396,5
Gwiazdnica pospolita93,199,2
Komosa biała95,798,5
Przytulia czepna90,698
Rdest powojowy89,194,3
Rdest ptasi92,697
Rumian polny86,186,1
Tobołek polny96,198,7

Źródło: wieloletnie badania rejestracyjne - Polska.

Gatunek chwastuWing P-skuteczność
Bieluń dziędzierzawa+++
Chwastnica jednostronna++++
Dymnica pospolita+++
Fiołek polny+++
Gorczyca polna+++
Gwiazdnica pospolita++++
Jasnota purpurowa++++
Komosa biała++++
Kurzyślad polny++++
Lnica pospolita++++
Łoboda rozłożysta+++
Mlecz (wysiew z nasion)+++
Palusznik krwawy++++
Portulanka pospolita++++
Przetacznik bluszczykowy++++
Przytulia czepna+++
Psianka czarna++++
Rdest plamisty+++
Rdest powojowaty+++
Rdest ptasi++++
Rumianek pospolity++++
Rzodkiew świrzepa+++
Starzec zwyczajny+++
Szarłat szorstki+++
Szczaw (wysiew z nasion)++++
Tasznik pospolity++++
Wiechlina roczna++++
Włośnica sina+++
Życica wielokwiatowa+++
chwastnica jednostronna
gwiazdnica pospolita
komosa biała
przytulia czepna
rdest powojowy

Bezpieczeństwo

Wing P jest bardzo bezpieczny dla roślin kukurydzy i nie powoduje żadnych objawów fitotoksyczności, co oznacza, że rośliny od momentu siewu w pełni wykorzystują swój potencjał plonotwórczy. Wing P jest również bezpieczny dla roślin następczych, dzięki temu w kolejnych latach można uprawiać wszystkie rośliny. „Herbicyd Wing-P 462,5 EC był tolerowany bardzo dobrze przez wszystkie, bardzo zróżnicowane pod względem genetycznym odmiany kukurydzy pastewnej cukrowej oraz przez linie wsobne. Nie stwierdzono żadnych objawów fitotoksyczności ani też zahamowania wzrostu roślin”.

Dr. Inż. Roman Warzecha

IHAR Radzików

Substancje aktywne

Pendimetalina (z grupy dinitroanilin) – powoduje zahamowanie podziału komórek. Substancja ta jest głównie pobierana przez podziemne części rośliny tuż po skiełkowaniu na etapie rozwoju siewek. Jest ona również, ale w mniejszym stopniu, absorbowana przez pierwsze młode liście. Ze względu na mechanizm działania pendimetalina jest skuteczna na młode chwasty, w czasie kiełkowania i podczas wschodów.

Dimetenamid (zwiazek z grupy acetamidów) – działa poprzez hamowanie biosyntezy białek, jak również lipidów i giberelin. W wyniku działania dimetenamidu u roślin wrażliwych następuje hamowanie i blokada wzrostu niedługo po skiełkowaniu. Chwasty są niszczone głównie przed ich pojawianiem się. Te zaś, które się pojawią, pozostają karłowate i zniekształcone. Dimetenamid jest pochłaniany przez podziemne i nadziemne części roślin, głównie przez koleoptyl u jednoliściennych i hipokotyl u dwuliściennych.

Zalecenia stosowania - dawka i terminy

Zalecenia stosowania

Uwaga:

W przypadku uprawy kukurydzy na stanowiskach, gdzie w płodozmianie pojawia się rzepak, zaleca się:

  • wykonanie zabiegu mieszaniną Wing P 462,5 EC + partner, który zwalcza samosiewy rzepaku
  • zastosowanie powschodowego zabiegu, np. Mocarz 75 WG + Olbras 88 EC

Informacja o produkcie

Ogólne

Nazwa:Wing® P 462,5 EC
EtykietaWing P - etykieta
Karta charakterystyki produktuWing P - karta charakterystyki
Pobierz bezplatny czytnik plików PDF

Uprawa / Patogen lub chwast

kukurydza na ziarno lub zielonkę

kukurydza na ziarno lub zielonkę
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chwastnica jednostronna
Wrażliwe 4 l/ha nie dotyczy środek stosować po siewie przed wschodami kukurydzy. maksymalnie 1 zabieg w sezonie wegetacyjnym
fiołek polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
gwiazdnica pospolita
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
komosa biała
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przytulia czepna
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowy
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest ptasi
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Stosuj środki ochrony roślin z zachowaniem bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj etykiety rejestracyjnej i informacji zawartych na opakowaniu.