Quick Access

AgCelence® combines two topics, which come together for your success: Agriculture and Excellence.

The AgCelence® brand identifies BASF products that provide benefits beyond normal crop protection, leading to higher yields, improved marketable quality, increased production efficiency and better stress tolerance .

These benefits are not only based on a strong product performance but also additional effects such as physiological effects, which increase the health and fitness of your plants. AgCelence® underscores our commitment to this area of innovations, which we pioneered.

 

AgCelence News

    Products with AgCelence® are helping growers across the globe to improve their yields, quality and profitability.

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.