BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Aktualne zalecenia sadownicze

Zapoznaj się z naszymi materiałami filmowymi dotyczącymi sadownictwa. Odkryj nowości i porady związane z uprawą owoców.

Zarządzanie pozostałościami fosforynów w roślinie

Podwójny mechanizm działania fungicydu Delan Pro

Porównanie produktów generycznych z fungicydem Delan 700 WG

Zalecenia stosowania Delan Pro wraz z Delan 700 WG

Zalety fungicydu Delan Pro

Pozostałości środków ochrony roślin w sokach i koncentratach

Problematyka pozostałości środków ochrony roślin w kontekście wymagań sieci handlowych.

Sercadis – nowe możliwości ochrony sadów przed parchem i mączniakiem.

Majówka w Sadzie Doświadczalnym BASF Polska

Zobacz efekty pracy w sadzie doświadczalnym w Skowronkach koło Grójca na dzień 14.06.2017

Regalis® Plus - Jak pomóc drzewu w utrzymaniu związków.

Zalecenia stosowania Regalis Plus w aktualnej sytuacji przedstawia Tomasz Lewandowski

Delan® Pro - nowość w zwalczaniu parcha

Dr Jacek Lewko prezentuje Delan® Pro, nową wersję znanego fungicydu do zwalczania parcha jabłoni i gruszy

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 10.05.2016

Grzegorz Lewandowski opowiada o sposobie działania Fabanu 500 SC.

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 10.05.2016

Zalecenia stosowania fungicydu Faban 500 SC.

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 06.05.2016

Regalis Plus 10 WG - zalecenia stosowania.

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 06.05.2016

Regalis Plus 10 WG - przygotowanie roztworu roboczego.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.