BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Doradztwo i informacje

Inwestując w badania i rozwój staramy się skupić na potrzebach naszych klientów. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i informacją.

Poniżej będziemy prezentować infomacje przydatne wszystkim producentom rolnym. Znajdziecie tutaj Państwo aktualne informacje z pól doświadczalnych BASF wraz z naszymi zaleceniami, przydatne artykuły i informacje dotyczące szeroko rozumianej agrotechniki.


 

SYSTEM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PSOR

Dbając o środowisko naturalne oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi BASF Polska sp. z o.o. jako wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin oraz produktami biobójczymi zlecił wykonywanie obowiązku gospodarowania odpadami opakowaniowymi po tych środkach (w zakresie ich odbierania od sprzedawców, transportu i unieszkodliwiania) firmie REMONDIS (REMONDIS Sp. z o.o.), która jest obecnie operatorem ogólnopolskiego systemu odbioru i unieszkodliwiania opakowań (System). Organizatorem i koordynatorem Systemu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) z siedzibą w Warszawie, 00-074 Warszawa, przy ul. Trębackiej 4, tel. +48 22 630 98 96, fax.+48 22 630 97, e-mail: psor@psor.pl. Więcej: www.systempsor.pl

Po zarejestrowaniu pkt. handlowego w PSOR sprzedawcy ŚOR i produktów biobójczych powinni kontaktować się bezpośrednio z firmą REMONDIS.Tel. + 48 660667030, anna.wittbrodt@remondis.pl, która odbierze od sprzedawców, zgodnie z ustawą, na koszt BASF Polska sp. z o.o. wypłukane opakowania bezpośrednie po - sklasyfikowanych jako niebezpieczne - ŚOR oraz produktach biobójczych.

Ocena plonowania i zabiegi pożniwne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.