Stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach ozimychObecnie przedłużająca się zima rodzi wiele pytań o zasadność stosowania regulatorów zbóż,

przypominam kilka podstawowych zasad celowości ich stosowania.

Jednym z elementów agrotechniki jest stosowanie regulatorów wzrostu zbóż, które to mają na celu ograniczenie zagrożenia wylegania plantacji. Dodatkowo niektóre z nich jak np. Medax Top 350 SC pozytywnie stymulują rozwój systemu korzeniowego roślin będącego bazą do dalszego wzrostu.

Regulatory wzrostu stosujemy w zbożach ozimych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zjawiska wylegania zbóż będącego wynikiem następujących czynników:

  • Zbyt gęsty siew
  • Podatność odmian na wyleganie
  • Niezbilansowane nawożenie azotowe
  • Bezorkowy system uprawy – zagrożenie wystąpienia wylegania korzeniowego
  • Silny wiatr oraz deszcze w okresie nalewania ziarna zbóż
  • Występowanie chorób podstawy źdźbła

Jak nawożenie azotowe wpływa na rozwój roślin?

Dążąc do wykorzystania potencjału plonotwórczego np. pszenicy ozimej należy zaplanować odpowiednio wysokie nawożenia azotem, będące najważniejszym czynnikiem budującym plon, ale może ono wzmagać ryzyko wystąpienia zjawisko wylegania zbóż w przypadku nieumiejętnego zbilansowania. Pamiętajmy jednak, że pszenica ozima dla wytworzenia każdej jednej tony plonu pobiera z gleby 28-32 kg N (W. Szczepaniak), co przy plonie 9 t daje nam ok. 270 kg N.

Dokonując bilansu potrzebnego nawożenia azotowego oczywiście uwzględniamy azot zawarty w glebie tzw. N min, oraz ten, który roślina pobierze z mineralizacji materii organicznej, pomimo tego powinniśmy zaplanować nawożenie azotowe w ilości ok. 180 kg N wniesionego do gleby w postaci nawozów azotowych. Oczywiście kluczowe znaczenia ma tutaj zaplanowanie tego nawożenia w odpowiedniej ilości dawek przy uwzględnieniu faz krytycznych dla pobierania tego składnika

Jak stosować regulatory wzrostu zbóż w uprawie pszenicy ozimej w warunkach tegorocznej wiosny i opóźnień kalendarzowych?

 • Dla pszenicy ozimej, której zasiewu dokonano w odpowiednich terminach agrotechnicznych- charakteryzują się obecnie optymalnym rozwojem roślin to znaczy znajdują się w fazie BBCH 27-29
 • Plantacje te traktujemy tak, jak w poprzednich latach dbając o wszystkie elementy agrotechniki w tym stosowanie regulatorów wzrostu

W przypadku niewykonania dotychczas nawożenia azotem plantacji pszenicy ozimej należy zabieg ten wykonać jak najwcześniej przy uwzględnieniu warunków technicznych wjazdu w pole, przy czym należy uwzględnić wyższą dawkę N. Jest to wyzwanie dla organizacji prac polowych, gdzie w krótkich terminach agrotechnicznych będziemy zmuszeni do wykonania szeregu zabiegów agrotechnicznych w krótszym terminie niż to zwykle bywało.

Dla pszenicy ozimej, której zasiewu dokonano w opóźnionych terminach agrotechnicznych, zwłaszcza w stanowiskach po burakach czy kukurydzy i znajdują się obecnie w fazie BBCH 23-25.

-Wskazane jest, aby plantacje te zostały ,,dokrzewione,, poprzez wczesne nawożenie azotem w wyższej niż zalecana dawka, czyli minimum 80 kg N/ha, oraz wykonanie aplikacji regulatorem wzrostu typu CCC w dawce ok. 1.0 l/ha w fazie rozwojowej ok. 3-5 liści przeprowadzone nawet w niższych niż zazwyczaj temperaturach (nawet poniżej 5 C)

Wczesne odżywienie plantacji ma tutaj kluczowe znaczenie i należy podkreślić, że plantatorzy, którzy zastosowali nawożenie azotem w pierwszych dniach marca dokonali właściwego wyboru. Rośliny na starcie dysponują już podstawowym składnikiem plonotwórczym jakim jest azot.

Firma BASF oferuje do stosowania najnowocześniejszy regulator wzrostu na rynku, jakim jest Medax Top 350 SC. Jest to produkt niezawodny w swym działaniu, zalecany do stosowania w różnych fazach rozwojowych zbóż, jego główne zalety to:

  • Skutecznie likwiduje zagrożenie występowania zjawiska wylegania
  • Posiada elastyczny termin stosowania w różnych fazach rozwojowych zbóż
  • Równomiernie skraca wszystkie międzywęźla
  • Silnie stabilizuje źdźbło, poprzez pogrubianie jego ścian
  • Pozytywnie oddziałuje na wzrost systemu korzeniowego
  • Jest niewrażliwy na niekorzystne warunki pogodowe w tym niskie temperatury
  • Nie wymaga nasłonecznienia dla pełnego działania
  • Jest w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej

W zależności od analizy czynników zagrożenia wystąpienia wylegania zbóż powinniśmy stosować powyższe wskazówki oraz zapraszamy na stronę internetową: www.medaxtop.pl