Systiva 333 FS

BASF Doświadczenia w Praktyce: Polska

Celem doświadczenia jest ocena skuteczności bezopryskowego fungicydu Systiva 333 FS względem tradycyjnego fungicydu nalistnego, w oparciu o obserwacje Gospodarstwa Rolnego. Materiał siewny używany do doświadczenia zaprawiono Kinto Duo 080 FS w dawce 200 ml na 100 kg nasion, następnie na części zastosowano fungicyd Systiva 333 FS w dawce 75 ml na 100 kg nasion.

Projekt ma na celu ponadto uzyskanie komentarzy, opinii, zdjęć i ogólnych spostrzeżeń dotyczących doświadczenia ze stosowania produktów BASF. Wyniki doświadczeń, zdjęcia i komentarze mogą być opublikowane na stronie internetowej BASF i w publikacjach firmy BASF zgodnie z umową.

Wybór doświadczenia

Wyszukaj doświadczenie

Wybierz sezon, aby uzyskać wyniki doświadczenia

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.