Retengo Plus 183 SE (2016)

BASF Doświadczenia w Praktyce: Polska

Celem doświadczenia jest ocena korzyści wynikających ze stosowania produktu Retengo Plus 183 SE w porównaniu do powierzchni, na której nie zastosowano zabiegu fungicydowego, w oparciu o obserwacje Gospodarstwa Rolnego. Projekt ma na celu ponadto uzyskanie komentarzy, opinii, zdjęć i ogólnych spostrzeżeń dotyczących doświadczenia ze stosowania produktów BASF. Wyniki doświadczeń, zdjęcia i komentarze mogą być opublikowane na stronie internetowej BASF i w publikacjach firmy BASF zgodnie z umową. s

Wybór doświadczenia

Wyszukaj doświadczenie

Wybierz sezon, aby uzyskać wyniki doświadczenia

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.