CARYX 240 SL (2016)

BASF Doświadczenia w Praktyce: Polska

Celem doświadczenia jest ocena skuteczności produktu Caryx 240 SL, stosowanego jesienią i wiosną w dawkach 1l/ha względem produktu opartego o czysty tebukonazol (zawierającego 250 g substancji i 1 litrze środka), stosowanego jesienią i wiosna w dawkach 0,75 l/ha. Podstawą oceny są obserwacje Gospodarstwa Rolnego. Projekt ma na celu ponadto uzyskanie komentarzy, opinii, zdjęć i ogólnych spostrzeżeń dotyczących doświadczenia ze stosowania produktu BASF.

Wybór doświadczenia

Wyszukaj doświadczenie

Wybierz sezon, aby uzyskać wyniki doświadczenia

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.