Agro Ambasadorzy

O programie

Celem programu ambasadorskiego Agro Ambasadorzy BASF jest promocja zrównoważonego rozwoju i innowacji w rolnictwie. Studenci uczestniczący w projekcie mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenie w międzynarodowej spółce i współpracować z ekspertami firmy. W aktywnościach w ramach pierwszej edycji Agro Ambasadorów wzięło udział ponad 500 studentów.

Program prowadzony jest obecnie na trzech uczelniach: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Poszukujemy studentów kierunków związanych z produkcją rolną, osób aktywnie działających w organizacjach studenckich i kołach naukowych, zainteresowanych dalszym rozwojem oraz zdobywaniem wiedzy.

Masz pytania dotyczące programu? Skontaktuj się z nami!

E-mail: anna.pesta@basf.com

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.