Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Konkurs dla studentów

29 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie”.

Celem Konkursu pt. „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie” jest szerzenie świadomości w zakresie bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także zachęcenie lokalnych społeczności do stosowania dobrych praktyk rolniczych.

Zadaniem uczestnika było stworzenie raportu, dotyczącego zaobserwowanych praktyk rolniczych. Uczestnik konkursu odbywał wywiady z rolnikami bądź sadownikami. Za ich zgodą uzyskał informacje o tym, jaki jest ich stan wiedzy na temat bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także jakie praktyki rolnicze stosują lub nie stosują w swoim gospodarstwie. Na podstawie powyżej zdobytych informacji uczestnik tworzył diagnozę, opisując wyniki przeprowadzonych analiz dla badanego regionu. Drugą częścią pracy konkursowej było stworzenie rekomendacji, w której uczestnik wybierał jedną praktykę, która jego zdaniem jest najmniej rozwinięta w diagnozowanym rejonie. Uczestnik uzasadniał swój wybór, a następnie proponował działania, które można by było wdrożyć, żeby zachęcić społeczność lokalną do stosowania tej praktyki w swoich gospodarstwach.

Laureaci:

I miejsce - Gerard Podedworny, student pierwszego roku na kierunku rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, praca pt. „Ocena stosowania dobrych praktyk rolniczych w wybranych sadach gminy Lutomiersk”

II miejsce – Ewelina Spłocharska, studentka trzeciego roku rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, praca pt. „Dobre praktyki rolnicze w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim”

III miejsce – Łukasz Czech, student piątego roku rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, praca pt. "Dobre praktyki w moim regionie”

Wszystkim laureatom gratulujemy! ??

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.