BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Delan® Pro

O co najczęściej pytają sadownicy?

Na pytania odpowiada ekspert BASF dr Jacek Lewko

 

Czy środki zawierające fosforyny, które są w obrocie handlowym, różnią się między sobą jakością? Na etykietach różnych produktów widzimy różne nazwy tej substancji

Delan® Pro jest zarejestrowany jako środek ochrony roślin, a środki te przechodzą długotrwały
i restrykcyjny proces rejestracyjny, w trakcie którego sprawdzana jest między innymi ich jakość.
Natomiast wiele z dopuszczonych do obrotu nawozów fosforynowych nie przechodzi tak dokładnych badań.
Dlatego też często trudno jest precyzyjnie określić ich dokładny skład. Niekiedy w materiałach informacyjnych dotyczących tych „nawozów”, podawana jest zawartość fosforanów (P2O5), które nie mają działania fungistatycznego, a nie fosforynów (P4O6), które takie działanie mają. Dodatkowo na rynku spotyka się różne sole fosforynów; w większości są to sole potasowe, ale również pojawiają się sole amonowe. Rodzaj soli ma niewielki wpływ na ich skuteczność.

Gdy w Unii Europejskiej zarejestrowano fosforyny potasu jako środki ochrony roślin, rozpoczął się proces wycofywania z rynku produktów zawierających te związki, które były dotychczas sprzedawane jako nawozy.

Czy ilość fosforynów w produkcie Delan® Pro jest podobna do ilości, która jest w rozwiązaniach rekomendowanych przez inne firmy na rynku?

Hektarowa dawka Delan® Pro zawiera 1402 g fosforynów, co stanowi równą lub wyższą dawkę
w porównaniu do preparatów znajdujących się na rynku.

Czy fosforyny na tyle poprawiają skuteczność produktu Delan® Pro, że rekompensują niższą dawkę ditianonu w porównaniu do produktu Delan® 700 WG?

Delan® Pro zawiera fosforyny, co podnosi jego skuteczność. Dodatkowo w nowoczesnej formulacji Delan® Pro (koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej) znajdują się dodatki obniżające pH cieczy roboczej.

Przy niższych wartościach pH ditianon jest bardziej stabilny. Przekłada się to na jego długotrwałe działanie. Inną ważną cechą charakteryzującą Delan® Pro jest rozmiar cząsteczek substancji aktywnej. W jego płynnej formulacji cząstki są znacznie mniejsze niż w innych produktach i dlatego jeszcze lepiej pokrywają powierzchnię roślin, a dobre pokrycie rośliny ma szczególnie istotne znaczenie dla skutecznego działania

środków kontaktowych.

W procesie rejestracyjnym potwierdzono jednoznacznie, że Delan® Pro wykazuje bardzo dobre,
a w większości przypadków najlepsze działanie fungicydowe w porównaniu do najwyższych zarejestrowanych dawek produktów porównawczych, dostępnych na rynku.

Czy po zastosowaniu produktu Delan® Pro w późniejszych fazach rozwojowych roślin, nie będzie pozostałości fosforynów?

Fosforyny są to związki mineralne, które praktycznie się nie rozpadają. Występują one naturalnie w litosferze Ziemi. Dowodem na to jest fakt, że znajduje się je w roślinach, które nie były nimi opryskiwane. Stąd wniosek, że fosforyny występujące w roślinie mogą być pochodzenia naturalnego, dodatkowo ich źródłem mogą być również nawozy oraz środki ochrony roślin (w tym fosetyl glinu). Należy jednak podkreślić, że stosując Delan® Pro w zalecanych dawkach, osiągniemy od kilku do ok. 30% dopuszczalnego poziomu fosforynów
w roślinie. Dla fosforynów dopuszczalny poziom pozostałości (MRL) to 75 mg/kg.

Pojawiają się pytanie ze strony sadowników współpracujących z firmami produkującymi żywność dla dzieci, czy mogą stosować Delan® Pro?

W tym przypadku trzeba znać wymagania poszczególnych zakładów produkujących taką żywność. Jeśli zakład nie toleruje żadnych pozostałości fosforynów, Delan® Pro nie może być stosowany. Do zastosowania w tym przypadku pozostaje Delan® 700 WG oraz inne preparaty kontaktowe.

Sadownicy pamiętają z dawnych lat problemy z płynną formulacją produktu Delan® 750 SC. Delan® Pro to także formulacja płynna. Czy w takim razie nie będzie problemów z przygotowaniem cieczy roboczej?

Receptura Delan® Pro bardzo się różni od receptury tworzącej dawny Delan® 750 SC. Delan® Pro zawiera nowoczesne dyspergatory, dzięki którym jest stabilny, dlatego też nie ma ryzyka sedymentacji i twardnienia. Dodatkowo Delan® 750 SC zawierał zbyt wysoką dawkę ditianonu, co powodowało problemy
z rozpuszczalnością.

Czy Delan® Pro może być stosowany w sadzie tak samo wcześnie jak Delan® 700 WG?

Oczywiście Delan® Pro może być tak samo wcześnie stosowany w sadzie jak Delan® 700 WG. Należy jednak pamiętać, że fosforyny są wchłaniane głównie przez zielone części rośliny. To znaczy, że produkt będzie najefektywniej wykorzystany, gdy liście zaczną się wykształcać. Czyli od fazy mysiego ucha (BBCH 56).

Z jakimi produktami można mieszać Delan® Pro?

Delan® Pro bardzo dobrze się miesza z dostępnymi na rynku środkami ochrony roślin oraz nawozami. Jedynymi wyjątkami są: Fontelis® 200 SC oraz nawozy i środki ochrony roślin zawierające węglany. Po dodaniu węglanów może nastąpić intensywne bąbelkowanie (wydzielał się będzie dwutlenek węgla). Uwaga! Przy sporządzaniu mieszanin zbiornikowych należy zachować ogólnie znane zasady. Wykonywanie takich mieszanin to praktyka stosowana od wielu lat, należy jednak pamiętać, że mieszaniny te nie są zarejestrowane. Dlatego jeżeli są stosowane, użytkownik robi to na własne ryzyko. Jednak przy zachowaniu zasad sporządzania takich mieszanin, nie powinno być problemów.

Czy produkt można stosować w każdych warunkach pogodowych?

Delan® Pro należy stosować według takich samych zasad jak inne środki ochrony roślin. Jednak tym co wyróżnia ten produkt spośród innych, to oprócz najlepszej skuteczności, jest wysoka odporność na zmywanie. Zostało to potwierdzone w wielu doświadczeniach polowych. Delan® Pro zapewnia skuteczną ochronę, nawet gdy po dwóch godzinach od wykonania zabiegu nastąpił opad deszczu wielkości 40 mm, trwający cztery godziny.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.