Wielkopolska: aktualna sytuacja w Jarosławcu

Czas na zabiegi!

Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny

Rośliny rzepaku ozimego na polu Centrum Kompetencji BASF w Jarosławcu odbudowały już rozetę liściową, znajdują się aktualnie w fazie BBCH 30-31 (faza rozety/początku wydłużania pędu głównego), zbliża się więc zalecany termin stosowania fungicydu z funkcją regulatora wzrostu – Caryx 240 SL w dawce 1,0 l/ha. Preparat ten zapobiega rozwojowi chorób grzybowych: suchej zgniliźnie kapustnych, szarej pleśni, czerni krzyżowych oraz korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, maksymalizuje liczbę pędów bocznych ograniczając dominację wierzchołkową pędu głównego oraz ogranicza wyleganie.

Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny

Na plantacji w Jarosławcu, w wystawionych żółtych naczyniach odłowiono pierwsze osobniki chowacza brukwiaczka. Warto więc rozważyć połączenie zabiegu fungicydem z insektycydyem zwalczającym tego szkodnika i jednoczesne zastosowanie preparatu Caryx 1,0 l/ha + Fastac Active 050 ME 0,15-0,3 l/ha.

Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny

Wzrost temperatur bez wątpienia pozwala na wykonanie zabiegów herbicydowych na plantacjach zbóż ozimych nie odchwaszczanych jesienią oraz zabiegów poprawkowych po nie w pełni skutecznych rozwiązaniach. Pierwsze opryskiwacze można było już zauważyć na polach – jest to bez wątpienia dobry moment. Rekomendowanym środkiem do zwalczania chwastów dwuliściennych jest Biathlon 4D 50 g/ha wraz z adiuwantem DASH 0,5 l/ha. Produkt ten wyróżnia się skutecznym działaniem w szerokim zakresie temperatur, swobodne mieszanie z wieloma innymi środkami ochrony roślin i przede wszystkim zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych w uprawie zbóż, w tym uciążliwych: chaber bławatek, przytulia czepna, mak polny.

Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny
Jarosławiec 27 marca 2017 fot. Szymon Łączny

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.