Sytuacja na polu w Pągowie 03.04.2017 r.

Fot. Kamil Szpak 27.03.2017r.
Fot. Kamil Szpak 27.03.2017r.

Ostatni tydzień marca przyniósł znaczny wzrost temperatur na południu Polski. Rzepak w Centrum Kompetencji BASF w Pągowie znajduję się w fazie wydłużania pędu głównego i został już wykonany zabieg fungicydowy z funkcją regulatora wzrostu – Caryx 240 SL w dawce 1,0 l/ha w celu ochrony plantacji przed suchą zgnilizną roślin kapustnych, szarą pleśnią, czernią krzyżowych. Caryx dodatkowo wpływa pozytywnie na rozrost systemu korzeniowego, niweluje dominację pędu głównego, ogranicza wyleganie, wpływa na zwiększenie ilości rozgałęzień bocznych i łuszczyn. W żółtych naczyniach zostały złapane pierwsze osobniki chowaczy dlatego zabieg fungicydowy został połączony z zabiegiem insektycydowym – Fastac Active 050 ME w dawce 0,3 l/ha. W ostatnich dniach wykonano również ostatnie nawożenie azotowe w wysokości 96 kg/N/ha w postaci saletry amonowej (łącznie 210 kg/N/ha) na plantacji rzepaku oraz nawożenie mikroelementami Basfoliar 36 Extra 5l/ha + Solubor DF 1,5 kg/ha + ABOB Zn IDHA 0,5 kg/ha + ADOB Siarka 2 kg/ha. W kolejnych dniach planujemy częstą lustrację pół rzepaczanych w celu obserwowania pierwszych nalotów słodyszka rzepakowego i mszycy. Planujemy w tym czasie wykonanie zabiegu insektycydowego - Fastac Active 050 ME w dawce 0,3 l/ha połączonego z nawożeniem dolistnym Basfoliar 36 Extra 5 l/ha + Solubor DF 1,0 kg/ha + ADOB Fe IDHA 0,5 kg/ha.

Fot. Kamil Szpak 27.03.2017r.
Fot. Kamil Szpak 27.03.2017r.
Fot. Miłosz Piotrowski 03.04.2017r.
Fot. Miłosz Piotrowski 03.04.2017r.

Pierwszy tydzień kwietnia przywitał nas ochłodzeniem oraz opadami deszczu. Na plantacji pszenicy w tym tygodniu zostanie wykonane drugie nawożenie azotowe saletrą amonową 64 kg/N/ha oraz nawożenie mikroelementami Basfoliar Extra 4l/ha + ADOB Mn 1,5 l/ha + ADOB Cu IDHA 1,0 l/ha + ADOB Siarka 2,0 kg/ha. Wiele plantacji zbóż ozimych nie zostało odchwaszczonych jesienią, a niektóre wymagają poprawkowego zabiegu herbicydowego dlatego jest już dobry moment za wykonanie zabiegu. Można podczas jednego przejazdu połączyć zabieg herbicydowy (Biathlon 4 D 0,05kg/ha + DASH 0,5 l/ha) w celu zwalczenia najważniejszych chwastów dwuliściennych w zbożach min. chaber bławatek, przytulia czepna czy mak polny z zabiegiem insektycydowym (Fastac Active 050 ME w dawce 0,3l/ha), ponieważ obserwujemy już pierwsze naloty pryszczarków zbożowych. Warto zwrócić uwagę, że pszenica ozima siana przed jesiennymi opadami deszczu jest już w zaawansowanej fazie rozwojowej i za parę dni osiągnie fazę BBCH 29 – 31 (faza końca krzewienia do fazy kiedy pierwsze kolanko jest na wysokości około 1 cm nad węzłem krzewienia). Będzie to optymalny termin do zastosowania pierwszego zabiegu fungicydowego Capalo 337,5 SE 1,5 l/ha w celu zabezpieczenia plantacji przed patogenami występującymi w tym okresie: mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, septoriozie paskowanej liści, rdzą brunatną oraz bardzo groźną łamliwością podstawy źdźbła. Faza pierwszego kolanka to również idealny moment na pierwszy zabieg regulatorem wzrostu – Medax Max w dawce 0,4 kg/ha + CCC 1,0 l/ha w celu regulacji wysokości łanu dzięki dwóm wzajemnie uzupełniającym się substancją aktywnym (proheksadion wapnia, trineksapak etylu), działającym niezależnie od temperatury, nasłonecznienia oraz ewentualnym opadzie deszczu już godzinę po zabiegu.

Fot. Miłosz Piotrowski 03.04.2017r. – Pole nadające się na poprawkowy wiosenny zabieg herbicydowy.
Fot. Miłosz Piotrowski 03.04.2017r. – Pole nadające się na poprawkowy wiosenny zabieg herbicydowy.
. Miłosz Piotrowski 03.04.2017r. – Pole na, którym nie wykonano zabiegu herbicydowego jesienią.
. Miłosz Piotrowski 03.04.2017r. – Pole na, którym nie wykonano zabiegu herbicydowego jesienią.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.