Słodyszek na polach rzepaku - 04.04.2017 r.

Fot. Szymon Łączny, Jarosławiec, 04.04.2017
Fot. Szymon Łączny, Jarosławiec, 04.04.2017

Pierwsze osobniki słodyszka rzepakowego na roślinach rzepaku ozimego

Plantacje rzepaku ozimego wymagają ciągłego monitoringu pod kątem występowania szkodników. W rejonie wykonano już pierwsze zabiegi zwalczające chowacza brukwiaczka, ale jak widać ostatni bardzo ciepły weekend przyczynił się do tego, że można zaobserwować pierwsze, na razie jeszcze, pojedyncze osobniki słodyszka rzepakowego. Do fazy kwitnienia, szkodnik ten może wyrządzać poważne szkody – obniżając oczywiście potencjał plonowania poprzez nieodwracalne uszkadzanie pąków kwiatowych. Dlatego po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości należy niezwłocznie przystąpić do wykonania zabiegu insektycydowego, pamiętając jednocześnie o bezpieczeństwie owadów zapylających.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi:

Faza zwartego kwiatostanu („zielonego pąka”) BBCH 50-52 – 1 do 2 chrząszczy na jednej roślinie

Faza luźnego kwiatostanu do „żółtego pąka” BBCH 55-59 – 3 do 5 chrząszczy na jednej roślinie

W celu zwalczenia chrząszczy słodyszka planujemy wykorzystać insektycyd Fastac Active 050 ME w dawce 0,2 – 0,3 l/ha.

Fot. Szymon Łączny, Jarosławiec, 04.04.2017
Fot. Szymon Łączny, Jarosławiec, 04.04.2017

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.