Nagrody za ochronę

Rozdajemy upominki!

Za zakup każdego:

  • Duett Star - 10 litrów
  • Tocata Duo - 10 litrów
  • Biathlon 4D - 0,5 kg

- odbierz nagrodę gwarantowaną bezpośrednio w sklepie!

Promocja trwa w dniach 1.03-30.06.2017 r.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.