OSTRZEŻENIE!!!

Na rynku polskim pojawił się nielegalny produkt, rzekomo zawierający proheksadion wapnia (jeden ze składników preparatu Regalis® Plus 10 WG) W trosce o bezpieczeństwo żywności oraz naszych Klientów BASF Polska ostrzega!!!

Produkt ten nie przeszedł badań, nie jest znany jego skład oraz producent, więc nie można wykluczyć, że zawiera niedozwolone substancje, które mogą zostać wykryte w trakcie badania owoców na zawartość pozostałości środków chemicznych. Wykrycie takich substancji w owocach skutkuje ich natychmiastowym wycofaniem z obrotu handlowego. Wiąże się to ze stratami finansowymi producenta takich owoców, firm handlowych, a także z utratą reputacji polskich sadowników, która jest bardzo ważna, szczególnie w przypadku eksportu owoców na rynki zagraniczne. Wpływ takiego produktu na drzewa może odbiegać od oczekiwań i wywołać zaburzenia w ich funkcjonowaniu, co będzie skutkować stratami w plonowaniu widocznymi w długim okresie po jego zastosowaniu.

BASF Polska oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za szkody zdrowotne oraz finansowe powstałe w wyniku wycofania z obrotu owoców traktowanych tym preparatem.

Produkt ten funkcjonuje na rynku w dwóch opakowaniach. Niżej zamieszczamy jego zdjęcia poglądowe.

Jednocześnie informujemy, że firma BASF Polska podjęła kroki prawne w celu zlikwidowania tego zagrożenia.

Tylko oryginalny Regalis® Plus 10 WG, jako produkt w pełni przebadany, jest bezpieczny i dopuszczony do stosowania w uprawach sadowniczych.

W przypadku wątpliwości co do stosowania lub pochodzenia produktu prosimy o kontakt z firmą BASF Polska:

infolinia BASF Polska (22) 570 99 90

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.