BASF Crop Protection Polska

BASF Crop Protection

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną.

Dzięki nauce i innowacjom, pomagamy naszym klientom w niemal każdej branży spełniać bieżące, ale też przyszłe potrzeby ludzi. Nasze produkty i rozwiązania wpływają na zachowanie zasobów naturalnych, zapewniają pożywienie oraz poprawiają jakość życia.

Nasz wkład zdefiniowaliśmy w naszej misji: Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości.

Ochrona upraw prepartatami BASF

BASF Crop Protection jest jednym ze światowych liderów w ochronie roślin. Inwestując w badania i rozwój staramy się skupić na potrzebach naszych klientów. Jednym z najważniejszych elementów efektywnej uprawy roślin jest odpowiedni dobór metod i środków przeznaczonych do ochrony przed patogenami, szkodnikami i chwastami.

Nie multimedia czu autostrady danych, nie rozrywka czy wysokie osiągnięcia sportowe wyznaczać będą naszą drogę w XXI Wiek, lecz podstawowe pytanie: "Jak wyżywimy niebawem dziesięć miliardów ludzi?"

Infolinia BASF

Infolinia Crop Protection

tel +48 22 570 99 90

BASF Polska


Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
Polska
tel. +48 22 570 99 99
fax. +48 22 570 95 99

http://www.basf.pl

Dystrybutorzy

Zobacz listę dystrybutorów BASF Crop Protection

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.