BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Adexar® Plus - siła na której można polegać

Adexar Plus najnowszy fungicyd zbożowy BASF w swoim składzie zawiera między innymi Xemium® – innowacyjnąsubstancję czynną z grupy karboksyamidów (SDHI). Ma ona niezwykłe właściwości dzięki nowatorskiej strukturze chemicznej.Mobilność tej substancji aktywnej w roślinie decyduje o zwalczaniu chorób na najwyższym poziomie.

Unikalna mobilność w roślinie

Żeby fungicyd mógł w pełni rozwinąć swój potencjał ochronno-leczniczy, musi być pobrany przez roślinę i przetransportowany w miejsce rozwoju patogena. Cząsteczka Xemium podlega specyfi cznej metamorfozie zwanej „efektem kameleona”, którego istotą jest nadzwyczajna mobilność tej substancji czynnej. Ta niezwykła zdolność daje Xemium możliwość dopasowania budowy molekularnej, tak aby w zależności od środowiska, w którym przebywa, wykazywać większą rozpuszczalność w wodzie lub w tłuszczach. Obok optymalnego wchłaniania substancji czynnej i opisanej mobilności molekuła Xemium jest bardzo ruchliwa także w strukturze patogenów. Jest to kluczem do optymalnego i kompleksowego działania grzybobójczego

Wyjątkowa rozpuszczalność

Wyższa rozpuszczalność w tłuszczach roślinnych umożliwia lepsze wchłaniania substancji czynnej dzięki szybszemu przenikaniu przez warstwę woskową i membrany komórkowe.

Wyższa rozpuszczalność w wodzie umożliwia ogólnoustrojowe rozprowadzenie substancji czynnej na bazie szybkiego transportu w wiązkach przewodzących, jak również dobrego rozprowadzenia wewnątrz komórek.

Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony

Działanie grzybobójcze Xemium jest wyraźnie wzmocnione przez doskonałą mobilność. Zainfekowane części rośliny zostają bardzo szybko poddane działaniu substancji aktywnej, a infekcja niezwłocznie zahamowana. Xemium działa w każdym etapie rozwoju grzyba, także w tych przebiegających wewnątrz rośliny. Działa też na te stadia rozwojowe grzyba, które rozwijają się w głębszych warstwach tkanek rośliny.

Doskonałe rozprzestrzenianie się i ochrona nieopryskanych części roślin

Xemium pozwala także na pełną ochronę obszarów rośliny, które nie zostały bezpośrednio opryskane preparatem, dzięki ogólnoustrojowemu działaniu. Dotyczy to także części rośliny, które są jeszcze w fazie wzrostu. Xemium bardzo szybko wyklucza patogeny chorobotwórcze i jednocześnie zabezpiecza roślinę przed nowymi infekcjami.

Ochrona nowych przyrostów i długotrwałe działanie

Obok szybkiego i niezawodnego wykluczenia początkowego porażenia ważne jest, żeby uprawy pozostawały możliwie długo zdrowe i żywotne. Xemium osiąga to przez swoje długotrwałe działanie. Szczególne znaczenie ma tworzenie się na liściu odpornych na deszcz „zasobów” substancji. Po wyschnięciu warstwy oprysku tworzą one na powierzchni liścia gwiaździste kryształki substancji czynnej, które „wwiercają się” w warstwę woskową tak, że krople deszczu ich nie zmyją. Te „zasoby” Xemium rozmieszczone są na roślinie bardzo równomiernie i całkowicie niezależnie od warunków atmosferycznych. W ten sposób zapewniona jest długotrwała ochrona także nowych przyrostów.

PROMOCJA

Pełna ochrona z podwójną korzyścia!

kup nasze produkty a otrzymasz voucher

szczególy promocji tutaj

Fazy stosowania -Adexar Plus

Informacje o produkcie 
Rodzaj preparatufungicyd zbożowy
Substancje czynne42 g/l Xemium (fluksapyroksad); 67 g/l F 500 (piraklostrobina);42 g/l epoksykonazol
FormulacjaEC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)
Maksymalna dawka rejestracyjna2,0 l/ha
Zalecana dawka1,25-2,0 l/ha
Uprawapszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime
Termin zabiegu
BBCH 30-69
Zwalczanie choroby
łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, rdza brunatna,brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóź i traw

Adexar Plus z korzyściami AgCelence

✔ Zbierasz wyższy plon

✔ Osiągasz wyższą jakość handlową plonu

✔ Podnosisz efektywność produkcji

✔ Twoje rośliny zyskują lepszy wigor i odporność na stres

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.