BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Retengo Plus® - Więcej niż pierwszy fungicyd w ochronie kukurydzy!

Retengo® Plus zawiera dwie wyjątkowe substancje aktywne: F 500® i epoksykonazol, które się doskonale uzupełniają. Charakteryzują je różne mechanizmy działania, różne właściwości i – co za tym idzie – różne sposoby pobierania oraz rozprzestrzeniania się. Wyjątkowy skład produktu pozwala na elastyczne zastosowanie już od 60 cm wysokości aż do fazy kwitnienia kukurydzy.


Obsługa języka JavaScript jest wyłączona. Włącz, aby wyświetlić pełną zawartość witryny.

Aby w pełni korzystać z tej witryny, należy włączyć obsługę języka JavaScript.

Mechanizm działania oparty na interakcji F 500 z metabolizmem rośliny

Działanie grzybobójcze F 500® polega na zahamowaniu transportu elektronów w kompleksie III (cytochromie) w trakcie oddychania mitochondrialnego. Ponieważ mitochondria i kompleks III są takie same u wszystkich organizmów eukariotycznych (jądrowych), dlatego F 500® powinno również zahamować transport elektronów w mitochondriach rośliny.

Retengo Plus dla lepszej efektywności produkcji

Testy laboratoryjne potwierdziły, że poziom azotanów (NO3) w roślinach potraktowanych Retengo® Plus był wyższy w stosunku do kontroli. Jednocześnie zauważono, iż w komórkach był znacznie mniejszy poziom azotu w formie azotanowej na rzecz azotu w formie azotynów, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym. Rośliny po zabiegu Retengo® Plus lepiej wykorzystują składniki pokarmowe niż rośliny nietraktowane. Dzięki temu rolnicy mogą optymalizować programy nawożenia upraw.

Retengo Plus dla producentów kukurydzy na ziarno

Ziarno kukurydzy jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu: do spożycia przez ludzi (w postaci ziarna lub oleju), do karmienia zwierząt oraz jako bioetanol. Przyrost plonu ziarna oznacza zatem wsparcie nie tylko naszych rolników, ale i przemysłu. Dzięki Retengo® Plus rośnie Masa Tysiąca Ziaren. Oznacza to wyższy plon oraz więcej energii z jednostki powierzchni uprawy.

Retengo dla producentów kiszonki

Retengo® Plus podnosi plon zielonej masy kukurydzy kiszonkowej, a dodatkowo jej jakość. Z kolei lepsze parametry jakościowe kiszonki przekładają się na większą ilość uzyskanego z niej mleka. Lignina jest niestrawnym elementem kiszonki, powodującym mniejszą wydajność mleczną. Badania wykazały, że kiszonka uzyskana z kukurydzy, na której wykonano zabieg Retengo® Plus, zawierała średnio 3% mniej ligniny. Poza tym kukurydza po zabiegu Retengo® Plus charakteryzowała się większą zawartością skrobi oraz lepszą strawnością suchej masy organicznej.

Retengo dla producentów gazu

Sucha masa jest decydującym parametrem, jeśli chodzi o produkcję kukurydzy na biomasę. Wydajność biogazu jest obliczana na podstawie suchej masy organicznej. Po zabiegu Retengo Plus przyrost produkcji biogazu wynosi średnio 5% na hektar.

Retengo Plus z korzyściami AgCelence:

> szerokie spektrum zwalczanych chorób

> wyższe plony

> lepsza efektywność produkcji

> wyższa odporność na suszę

> zwiększenie pobierania składników pokarmowych

Kalkulacja opłacalności przy cenie kukurydzy 750 zł/t  
 Retengo PlusKontrola
plon(t/ha), 15% wilgotności11,611,08
wilgotność w trakcie zbioru26,528,14
plon kukurydzy (t/ha)13,3213,08
koszt suszenia 1 t (zł)138157,68
całkowity koszt suszenia (zł)1838,162062,45
przychód ze sprzedaży ziarna suchego (zł)87008310
dochód (zł)6861,846247,55
różnica (zł)614,29 
Kalkulacja opłacalności przy cenie kukurydzy 600zł/t  
 Retengo PlusKontrola
plon(t/ha), 15% wilgotności11,611,08
wilgotność w trakcie zbioru26,528,14
plon kukurydzy (t/ha)13,3213,08
koszt suszenia 1 t (zł)138157,68
całkowity koszt suszenia (zł)1838,162062,45
przychód ze sprzedaży ziarna suchego (zł)69606648
dochód (zł)5121,844585,55
różnica (zł)536,29 
Informacje o produkcie 
  
Rodzaj preparatufungicyd kukurydziany
Zawartość substancji aktywnychpiraklostrobina(F500) 133g/l, epoksykonazol 50g/l
Forma użytkowazawiesino-emulsja (SE_)
Roślina polecana do ochronykukurydza
Zwalczne patogenyfuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy
Mechanizm działaniadziałanie systemiczne i translaminarne
Sposób działaniazapobiegawczo, interwencyjne
Zalecana dawka1-1,5 l/ha
Termin stosowaniaBBCH 17-63 (od momentu kiedy roślina osiągnie 60 cm wysokości)
Dodatkowe korzyści ze stosowaniakorzystny wpływ na plon poprzez " efekt fizjologiczny"


Film: 5 najważniejszych chorób kukurydzy

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.