BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Product Datasheet
listopada 2018
fungicydy

Adexar® Plus

Siła fungicydu zbożowego na której można polegać

Adexar Plus z nowoczesną substancje aktywną Xemium został uznany za innowację BASF roku 2013. Xemium® – to innowacyjna substancja czynna posiadającaz niezwykłe właściwości dzięki nowatorskiej strukturze chemicznej.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

 • Unikalna mobilność w roślinie
 • Ochrona nowych przyrostów
 • Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony
 • Efekty fizjologiczne AgCelence

Twój konsultant regionalny

Wprowadź kod pocztowy

Obsługa języka JavaScript jest wyłączona. Włącz, aby wyświetlić pełną zawartość witryny.

Aby w pełni korzystać z tej witryny, należy włączyć obsługę języka JavaScript.

Unikalna mobilność w roślinie

Żeby fungicyd mógł w pełni rozwinąć swój potencjał ochronno-leczniczy, musi być pobrany przez roślinę i przetransportowany w miejsce rozwoju patogena. Cząsteczka Xemium podlega specyfi cznej metamorfozie zwanej „efektem kameleona”, którego istotą jest nadzwyczajna mobilność tej substancji czynnej. Ta niezwykła zdolność daje Xemium możliwość dopasowania budowy molekularnej, tak aby w zależności od środowiska, w którym przebywa, wykazywać większą rozpuszczalność w wodzie lub w tłuszczach. Obok optymalnego wchłaniania substancji czynnej i opisanej mobilności molekuła Xemium jest bardzo ruchliwa także w strukturze patogenów. Jest to kluczem do optymalnego i kompleksowego działania grzybobójczego

Wyjatkowa rozpuszczalność

Wyższa rozpuszczalność w tłuszczach roślinnych umożliwia lepsze wchłaniania substancji czynnej dzięki szybszemu przenikaniu przez warstwę woskową i membrany komórkowe.

Wyższa rozpuszczalność w wodzie umożliwia ogólnoustrojowe rozprowadzenie substancji czynnej na bazie szybkiego transportu w wiązkach przewodzących, jak również dobrego rozprowadzenia wewnątrz komórek.

Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony

Działanie grzybobójcze Xemium jest wyraźnie wzmocnione przez doskonałą mobilność. Zainfekowane części rośliny zostają bardzo szybko poddane działaniu substancji aktywnej, a infekcja niezwłocznie zahamowana. Xemium działa w każdym etapie rozwoju grzyba, także w tych przebiegających wewnątrz rośliny. Działa też na te stadia rozwojowe grzyba, które rozwijają się w głębszych warstwach tkanek rośliny

Doskonałe rozprzestrzenianie się i ochrona nieopryskanych części roślin

Xemium pozwala także na pełną ochronę obszarów rośliny, które nie zostały bezpośrednio opryskane preparatem, dzięki ogólnoustrojowemu działaniu. Dotyczy to także części rośliny, które są jeszcze w fazie wzrostu. Xemium bardzo szybko wyklucza patogeny chorobotwórcze i jednocześnie zabezpiecza roślinę przed nowymi infekcjami.

Ochrona nowych przyrostów i długotrwałe działanie

Obok szybkiego i niezawodnego wykluczenia początkowego porażenia ważne jest, żeby uprawy pozostawały możliwie długo zdrowe i żywotne. Xemium osiąga to przez swoje długotrwałe działanie. Szczególne znaczenie ma tworzenie się na liściu odpornych na deszcz „zasobów” substancji. Po wyschnięciu warstwy oprysku tworzą one na powierzchni liścia gwiaździste kryształki substancji czynnej, które „wwiercają się” w warstwę woskową tak, że krople deszczu ich nie zmyją. Te „zasoby” Xemium rozmieszczone są na roślinie bardzo równomiernie i całkowicie niezależnie od warunków atmosferycznych. W ten sposób zapewniona jest długotrwała ochrona także nowych przyrostów.

Informacja o produkcie

Ogólne

Uprawa / Patogen lub chwast

Jęczmień jary

Jęczmień jary
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
mączniak prawdziwy
2,0 l/ha 35 dni Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55) maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym
plamistość siatkowa jęczmienia
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdza jęczmienia
j.w. j.w. j.w. j.w.
rynchosporioza
j.w. j.w. j.w. j.w.

Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
mączniak prawdziwy
2,0 l/ha 35 dni Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55) maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym
plamistość siatkowa jęczmienia
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdza jęczmienia
j.w. j.w. j.w. j.w.
rynchosporioza
j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenica ozima

Pszenica ozima
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
brunatna plamistość liści
2,0 l/ha 35 dni Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od poczatku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65) Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym
fuzarioza kłosów
j.w. j.w. j.w. j.w.
mączniak prawdziwy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdza brunatna
j.w. j.w. j.w. j.w.
septorioza liści
j.w. j.w. j.w. j.w.
septorioza plew
j.w. j.w. j.w. j.w.
łamliwość podstawy źdźbła
j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
brunatna plamistość liści
2,0 l/ha 35 dni Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od poczatku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65) Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
mączniak prawdziwy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdza brunatna
j.w. j.w. j.w. j.w.
rynchosporioza
j.w. j.w. j.w. j.w.
septorioza liści
j.w. j.w. j.w. j.w.

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.