BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Product Datasheet
listopada 2018
fungicydy

Faban® 500 SC

Pierwszy fungicyd do zwalczania parcha z technologią kokryształów

Faban to nowy fungicyd do ochrony przed parchem jabłoni (Venturia inaequalis) do stosowania w uprawach jabłoni i gruszy.

Faban zawiera dwie substancje aktywne: ditianon oraz pyrimetanil.

Obydwie substancje aktywne w wyniku specyficznego procesu syntezy połączone zostały w strukturę kokryształu.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

Najważniesze korzyści wynikające ze stosowania fungicydu Faban 500SC:

 • Nowa formuła oparta na kokryształach
 • Skuteczność działania w szerokim zakresie temperatur
 • Doskonała ochrona przed parchem zarówno liści, jak i owoców
 • Stworzenie podwójnej warstwy ochronnej skutecznie zapobiegającej infekcji

Twój konsultant regionalny

Wprowadź kod pocztowy

Stosowanie preparatu Faban 500 SC jako części systemu zabiegów zapobiegawczych przeciw parchowi jabłoni i gruszy daje bardzo wysoką skuteczność, ponieważ:

 • Bazą działania jest ditianon, który nie niesie ze sobą ryzyka powstania odporności.
 • Wolny pyrimetanil obecny w składzie Fabanu 500 SC wnika natychmiast do tkanek zanim nastąpi infekcja, a ponieważ jest również zdeponowany na roślinie w formie kokryształów, nie ulatnia się przy wystąpieniu wysokich temperatur (czysty pyrimetanil jest bardzo lotny powyżej 17°C). Szybkie wnikanie pyrimetanilu zawartego w fungicydzie Faban możliwe jest dzięki odpowiednio dobranemu systemowi adiuwantów.
 • W przypadku przełamania przez infekcję zapory stworzonej przez warstwę ditianonu, natychmiast uruchamia się fungistatyczne działanie pyrimetanilu powstrzymujące wrastanie strzępek grzybni w głąb tkanek.
 • W związku ze swoimi właściwościami fizyczno-chemicznymi, wspomaganymi przez system adiuwantów, kokryształy chronią substancje czynne przed zmywaniem.
 • Na i w blaszce liściowej utrzymywane jest przez cały czas wysokie stężenie substancji czynnej, zapobiegające powstaniu problemu odporności adaptacyjnej (ang. shifted). Mimo wszystko dla wyeliminowania ryzyka rekomendowane są maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

Natychmiastowe działanie

Po zastosowaniu Fabanu uzyskujemy bardzo szybko silną barierę ochronną dla potencjalnych infekcji parchem. Najpierw zaczyna działać wolny pyrimetanil (33% całkowitego pyrimetanilu zawartego w składzie fungicydu Faban 500 SC), który zaraz po zabiegu wnika w głąb tkanek rośliny, stwarzając natychmiast barierę ochroną. Dodatkowo działa on niszcząco na kiełkujące zarodniki parcha, jeśli ich rozwój nie trwał dłużej niż 48 godzin.

Długotrwała skuteczność

W drugim etapie rozpoczyna się działanie kokryształów. Z jednej strony wydzielają one ditianon, który tworzy warstwę ochronną na powierzchni liścia. Kokryształy zaczynają również stopniowo wydzielać pozostały pyrimetanil. W ten sposób na blaszce liściowej, czy powierzchni owoców, utrzymywany jest stały, wysoki poziom substancji czynnej, działającej skutecznie na wszystkie zarodniki, którym uda się przebić przez warstwę ochronną ditianonu.

Długotrwała ochrona przed infekcją

Faban dzięki formule opartej na kokryształach, w których zawarte jest 66,6% całkowitej ilości pyrimetanilu, stabilizuje pyrimetanil, zapewniając jego długotrwałą dostępność dla roślin. Badania wykazały, że w przypadku zastosowania Fabanu 500 SC, ilość pyrimetanilu po 7 dniach od zabiegu pozostaje nadal na stabilnym, wysokim poziomie. Obcenie stosowane fungicydy oparte na substancjach z grupy anilinopirimdyn po 4 dniach od zabiegu tracą 40% substancji aktywnej, i aż 90% po tygodniu, szczególnie w przypadku wystąpienia temperatur przekraczających 17°C.

Niezależność od warunków pogodowych

Fungicyd Faban 500 SC może być używany w szerokim zakresie temperatury. Kokryształy zapewniają bardzo dobrą stabilność zarówno ditianonu, a szczególnie pyrimetanilu niezależnie od temperatury. Dzięki temu Faban 500 SC może być używany przez cały okres rozwoju jabłoni, zarówno do ochrony pąków, liści, jak i owoców. Szczególnie dobrze sprawdza się w okresie silnych infekcji pierwotnych późną wiosną, kiedy mamy do czynienia z bardzo zmienną pogodą połączoną z dużą amplitudą temperatur pomiędzy poszczególnymi dniami.

Odporność na zmywanie

W warunkach polowych Faban 500 SC wykazuje bardzo dobrą odporność na zmywanie. Po 3 godzinach od wykonania zabiegu ryzyko zmycie preparatu z liści jest ograniczone do minimum, nawet przy opadach osiągających intensywność 30-40 l/m2. Bardzo dobra odporność na zmywanie związana jest z obecnością kokryształów, które rozpuszczają się powoli, przez to są mniej podatne na zmycie przez opady atmosferyczne. Dodatkowo w formulacji zastosowany zostały nowoczesny system adiuwantów, który powoduje, że uwolnione z kokryształów substancje czynne są bardzo szybko deponowane na powierzchni rośliny, a następnie wchłaniane przez wierzchnie warstwy tkanek.

Rekomendowany sposób użycia Fabanu 500 SC dla warunków polskich

Termin stosowania: od fazy pękania pąków jabłoni lub gruszy do momentu, kiedy zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości. Ostatni zabieg powinien być wykonany nie później niż 56 dni przed planowanym zbiorem owoców (karencja). W porównaniu ze stosowaniem mieszanin zbiornikowych preparatów kontaktowych z grupą AP, które polecane są do stosowania do momentu kwitnienia, termin stosowania Fabanu 500 SC można wydłużyć, co najmniej do opadu czerwcowego, dodatkowo można go stosować w wyższej temperaturze (oczywiście umożliwiającej odpowiednie pokrycie tkanek roślin cieczą roboczą). Preparat ten powinien być użyty zapobiegawczo nie częściej, niż co 8 dni i 4 razy w sezonie. Pełne wykorzystanie właściwości obu substancji aktywnych w formie kokryształów można uzyskać, stosując Faban 500 SC na tzw. kanapkę, jako drugi zabieg w serii (po środku kontaktowym, np. Delanie) jak najwcześniej po zaistnieniu ryzyka infekcji, po wysiewie zarodników, ale przed wrośnięciem strzępek grzyba w głąb tkanek.

Przyczyny nasilonego występowania parcha jabłoni w ostatnich sezonach wegetacyjnych

Jakie są przyczyny nasilającego się w ostatnich 10 latach porażenia jabłoni przez V. inaequalis i dlaczego tak trudno kontrolować tę chorobę? Oto pytania zadawane coraz częściej przez sadowników. Jest kilka powodów nasilenia występowania V. inaequalis w ostatnich sezonach. Intensywny wysiew zarodników workowych ma miejsce w okresie, gdy powierzchnia

podatnej na porażenie tkanki roślinnej jest już duża, ze względu na sprzyjający wzrostowi roślin przebieg warunków atmosferycznych, tuż przed długotrwałym okresem zwilżenia. Jednoczesne

wystąpienie tych trzech czynników sprzyja wystąpieniu silnych infekcji. Eksperci uważają, że głównym powodem ich nasilenia jest zwiększona w ostatnich latach ilość uwalnianych zarodników workowych w efekcie ocieplenia klimatu. W rezultacie tych zmian obserwuje się wcześniejsze pękanie pąków,

kwitnienie oraz zbiór owoców, a dłuższy okres bez ochrony drzew jesienią, sprzyja rozwojowi patogena. Możliwość niezakłóconego zabiegami ochronnymi rozwoju V. inaequalis pod koniec sezonu wegetacyjnego powoduje, że wzrasta potencjał zarodników workowych na następny sezon. onadto wyższa temperatura powietrza w czasie infekcji pierwotnych może mieć znaczący wpływ na wzrost porażenia roślin sprawcą parcha ze względu na szybszy wzrost drzew –większą powierzchnię wrażliwej na porażenie tkanki w czasie zagrożenia infekcją. Natomiast punkty krytyczne porażenia są

osiągane dużo szybciej i w mniejszych przedziałach czasowych, ponieważ zależą od temperatury.

Na podstawie wyników doświadczeń wiadomo, że obserwowany w ostatnich latach trend podwyższenia się średniej temperatury powoduje szybszy rozwój infekcji. Przykładowo

podniesienie temperatury z 5°C do 9°C skraca czas potrzebny do wystąpienia progu krytycznego porażenia z 26 do 15 godzin, a więc szybsze wystąpienie infekcji aż o 40%.iegi w sezonie

Informacja o produkcie

Ogólne

Nazwa:Faban® 500 SC
Substancja biologicznie czynna:
 • 250 g/l ditianon
 • 250 g/l pirymetanil
EtykietaFaban® 500 SC - etykieta
Karta charakterystyki produktuFaban® 500 SC - karta charakterystyki
Pobierz bezplatny czytnik plików PDF

Uprawa / Patogen lub chwast

Grusz

Grusz
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
parch jabłoni
1,2 l/ha 56 dni Od fazy pękania pąków jabłoni lub gruszy do momentu, kiedy zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości. Ostatni zabieg powinien być wykonany nie później niż 56 dni przed planowanym zbiorem owoców (karencja). maksymalnie 4 razy w sezonie

Jabłoń

Jabłoń
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
parch jabłoni
1,2 l/ha 56 dni Od fazy pękania pąków jabłoni lub gruszy do momentu, kiedy zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości. Ostatni zabieg powinien być wykonany nie później niż 56 dni przed planowanym zbiorem owoców (karencja). maksymalnie 4 razy w sezonie

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.