BASF Crop Protection Polska

Autoryzowani dystrybutorzy sprzedający bio-insektycydy

NAZWAADRESTELEFONPRODUKTY
AGROCONSULTul. Sienkiewicza 10, 05-140 Serock(22) 224 08 01
(22) 224 08 02
Nemaslug 50
Nemaslug 250
Nemasys L 50
Nemasys L 250
Nemasys G 50
Nemasys G 250
Sylvan Polska Sp. z o.o.Więckowice,
ul. Tarnowska 3
62-070 Dopiewo
+48 618 942 512
+48 618 942 513
+48 602 211 284
Nemasys M 150

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.