BASF Crop Protection Polska

Prywatność

BASF Zasady ochrony danych w Internecie

Jako BASF czujemy się zaszczyceni, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i pragniemy podziękować za Twoje zainteresowanie naszą firmą.

W BASF, ochrona danych jest naszym największym priorytetem. Zaprezentowana dokumentacja została stworzona w celu udzielenia informacji w jaki sposób, przestrzegane są w BASF zasad ochrony danych, jakie informacje pozyskujemy w momencie kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i w jaki sposób je wykorzystujemy. Co najważniejsze: Twoje dane osobowe używane są tylko w przypadkach przedstawionych poniżej i nie mogą zostać wykorzystane w żadnej innej sytuacji bez Twojego wyraźnego zezwolenia.

Gromadzenie danych

W momencie, w którym odwiedzasz stronę internetową BASF, informacje ogólne gromadzonesą automatycznie (innymi słowami, nie następuje to w wyniku procesu rejestracji) i nie są przechowywane jako dane osobowe. Użyty serwer przechowuje poniższe dane automatycznie:

  • Nazwę dostawcy usług internetowych
  • Stronę internetową, z której połączyłeś się z naszym serwerem
  • Strony internetowe, które odwiedzasz korzystając z naszego serwera
  • Twój adres IP

Wyszczególnione informacje analizowane są anonimowo. Są one używane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, zawartości oraz funkcjonalności naszej strony Internetowej. Od strony technicznej i organizacyjnej przywiązujemy szczególną uwagę, aby zapewnić odpowiedni nadzór nad regulacją ochrony danych w momencie, w którym przekazywane są one do zewnętrznych serwerów.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Poza powyższym zastosowaniem dane osobowe gromadzone są jedynie w przypadku, kiedy zostaną one przez Ciebie udostępnione słownie, poprzez rejestracje za pomocą wypełnienia i nadesłania do nas drogą mailowąodpowiedniego formularza lub w trakcie zamawiania produktów lub usług, a także składania zapytań, bądź wniosków o materiały.

Twoje dane osobowe pozostają w obrębie BASF oraz dostawców i pod żadnym pozorem nie zostaną udostępnione osobom trzecim przez naszą firmę ani przez żadną zleconą przez nas jednostkę.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy tak długo jak to niezbędne aby zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę, bądź tak długo jak zostało to uregulowane na podstawie Twojego pozwoleniem, zaznaczając że nie istnieją żadne wymogi prawne sprzeczne z okresami przechowywania narzuconymi przez przepisy handlowe lub podatkowe.

Bezpieczeństwo

BASF wdraża techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji ujawnionej przez Ciebie w wyniku manipulacji nieintencyjnej oraz intencyjnej, utraty, zniszczenia, a także dostępu przez osoby nieautoryzowane. W procesie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych informacje przesyłane są w formie zaszyfrowanej,w celu zapobiegania nadużyciu danych przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są stale przeglądane i rewidowane zgodnie z najnowszą technologią.

Prawa do uzyskania i poprawiania informacji

Masz nieograniczone prawo do wglądu i sprawdzania wszystkich danych dotyczących Twojej osoby, a także poinformowania nas w przypadku gdy dane są nieaktualne lub niepoprawne. W celu udzielenia nam informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres wskazany w nadruku bądź bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych (szczegóły kontaktowe, patrz poniżej).

Pliki „cookie”

Na naszej korporacyjnej stronie internetowej plików „cookie” używamy tylko i włączenie na określonych obszarach strony internetowej oraz w momencie gdy są one niezbędne do zastosowania świadczonych przez nas usług.

Plik "cookie" Nazwa pliku "cookie" Cel Kiedy wygasa
Te pliki „cookie” kontrolują sposób, w jaki działa strona internetowa, przypuszczalnie poprzez zapamiętywanie wyboru i preferencji lub sprawdzenia jakie działanie jest w stanie podjąć Twoja przeglądarka:
  JSESSIONID Ten plik „cookie” zezwala serwisowi na zapamiętywanie wyboru i preferencji, które właśnie wykonałeś lub informacji, które właśnie udostępniłeś W momencie ukończenia sesji danej przeglądarki
  BIGipServer
Web_Pool
Równoważenie obciążenia używane przez nasza stronę internetową przechowuje na Twojej przeglądarce identyfikator, którego celem, jeśli to możliwe, jest zapewnienie, że w trakcie wizyty pozostajesz podłączony do tego samego serwera. W momencie ukończenia sesji danej przeglądarki
  agroFS Ten plik „cookie” zezwala stronie internetowej rozmiar ustawionej przez Ciebie czcionki Po upływie 7 dni od ostatniej wizyty na stronie
  agroportal.info
categories
Ten plik „cookie” zezwala serwisowi na zapamiętanie wyboru, który właśnie wykonałeś lub informacji, którą właśnie udostępniłeś W momencie ukończenia sesji danej przeglądarki
  agroportal.city Ten plik „cookie” zezwala stronie internetowej na zapamiętanie ustawionego przez Ciebie wyboru miasta W momencie ukończenia sesji danej przeglądarki
  agroportal.country Ten plik „cookie” zezwala stronie internetowej na zapamiętanie ustawionego przez Ciebie wyboru państwa W momencie ukończenia sesji danej przeglądarki
  agroportal.region Ten plik „cookie” zezwala stronie internetowej na zapamiętanie ustawionego przez Ciebie wyboru regionu W momencie ukończenia sesji danej przeglądarki
  agroportal.zipcode.label Ten plik „cookie” zezwala stronie internetowej na zapamiętanie ustawionego przez Ciebie wyboru kodu pocztowego W momencie ukończenia sesji danej przeglądarki
  psz.crop.* Te 5 plików „cookie” zezwalają stronie internetowej na zapamiętanie Twoich spersonalizowanych ustawień dotyczących upraw, które użyte jest do elementów takich jak kontakty, pogoda, wiadomości i wydarzenia Nigdy
  psz.loc.* Te 5 plików „cookie” zezwalają stronie internetowej na zapamiętanie Twoich spersonalizowanych ustawień dotyczących lokalizacji, które użyte jest do elementów takich jak kontakty, pogoda, wiadomości i wydarzenia Nigdy
  psz.hideinfo Ten plik „cookie” zezwala stronie internetowej na zapamiętanie, że nie jest wymagana w przyszłości podpowiedź dla paska personalizacji Po upływie 3 miesięcyod ustawieniu, w momencie gdy istnieje podpowiedź dla personalizacji
  psz.hidecockpitinfo Ten plik „cookie” zezwala stronie internetowej na zapamiętanie, że nie jest wymagana w przyszłości podpowiedź dla kokpitu Po upływie 3 miesięcy od ustawieniu, w momencie gdy istnieje podpowiedź dla kokpitu
Pliki „cookie” do analizy wykorzystania naszej strony internetowej (analityczne):
Analiza trendów sieciowych WT_FPC Te pliki „cookie” są wykorzystywane to gromadzenia informacji o sposobie w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Te informacje wykorzystywane są przez nas do sporządzania raportów oraz do poprawy naszej strony internetowej. Pliki „cookie” gromadzą informacje w sposób anonimowy, co obejmuje liczbę odwiedzających, źródło z którego odwiedzjący wchodzą na nasza stronę internetową, a także podstrony które odwiedzają. Trendy sieciowe pozyskują informacje o Twojej lokalizacji i uprawach (dane osobowe), w przypadku gdy strona internetowa została spersonalizowana manualnie, wyłącznie w celu poprawy funkcjonalności personalizacji Po upływie 10 lat od ostatniej wizyty strony
ACOOKIE Po upływie 10 lat od ostatniej wizyty strony
WEBTRENDS
_ID
Po upływie 10 lat od ostatniej wizyty strony

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii, prosimy odwołać się do przedstawiciela ochrony danych w BASF SE, który z przyjemnością udzieli pomocy. Ze względu na ciągły rozwój Internetu, konieczne jest dla nas aby co jakiś czas dopasować zasady ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie wszelkie prawo do bieżącego wdrożenia odpowiednich zmian.

Przedstawiciel Ochrony Danych w BASF SE:

Ralf Herold

BASF SE

ZOK - Z 36

67056 Ludwigshafen

Tel.: +49 (0) 621 60 43785

Fax: +49 (0) 621 60 22516

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.