BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Odpowiedzialność

 • Serwis prowadzony jest przez firmę BASF. Wszelkie prawa odnoszące się do Serwisu zastrzeżone są przez i należą do firmy BASF.

 • Serwis oraz oprogramowanie udostępnione w ramach Serwisu dostarczane są użytkownikowi w stanie „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji i deklaracji (jawnych lub domniemanych), oraz bez żadnej odpowiedzialności w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Za wyjątkiem działań umyślnych, firma BASF nie jest odpowiedzialna za żadne szkody spowodowane przez lub powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu. W żadnym przypadku firma BASF nie jest odpowiedzialna za pośrednie, przypadkowe, wtórne oraz szczególne szkody, spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem niniejszego serwisu.

 • Wszelkie informacje o produktach oraz inne informacje publikowane w ramach niniejszego Serwisu podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą firmy BASF. Jednak informacje te nie stanowią, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, żadnych gwarancji czy deklaracji dowolnego rodzaju, nie czynią firmy BASF odpowiedzialną oraz nie zwalniają Użytkownika z przeprowadzania własnych badań i testów.

 • Poza wyjątkami wyszczególnionymi na piśmie, Serwis, jego zawartość, materiały i informacje nie stanowią zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży firmy BASF.

 • Firma BASF może według własnego uznania, w każdej chwili i bez powiadomienia zakończyć działanie całego lub części Serwisu, co nie powoduje powstania żadnej odpowiedzialności. Firma BASF nie zobowiązuje się do aktualizacji Serwisu.

 • Odsyłacze do serwisów stron trzecich („hiperłącza”) nie stanowią autoryzacji takich serwisów przez firmę BASF i firma BASF nie jest odpowiedzialna za dostępność tychże serwisów oraz ich zawartości. Korzystanie z hiperłączy do tych serwisów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 • Wszelkie roszczenia związane z Serwisem lub jego wykorzystaniem podlegają pod i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, z wyłączeniem tamtejszych zapisów prawa kolizyjnego.

BASF Polska


Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
Polska
tel. +48 22 570 95 99
fax. +48 22 570 95 99
http://www.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.