BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Product Datasheet
listopada 2018
fungicydy

Delan® Pro

Delan Pro z technologią proaktywną

Delan Pro jeszcze skuteczniej zwalcza parcha jabłoni. Działa wielomiejscowo. Można go stosować w ciągu całego okresu wegetacji chroniąc jabłoń przed infekcją.

główne uprawy:

Jabłoń

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

 • innowacyjna technologia PROAKTYWNA – działa zapobiegawczo i stymuluje odporność roślin
 • jeszcze wyższa skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni
 • pewna skuteczność nawet podczas deszczowej pogody
 • nowoczesna formulacja koncentratu zawiesinowego umożliwia równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu

Twój konsultant regionalny

Wprowadź kod pocztowy

Dlaczego Delan® Pro jest unikalny?

Delan® Pro jest aktywny zarówno na powierzchni liści i owoców, jak i wewnątrz nich.

Dzięki połączeniu ditianonu oraz kwasu fosforynowego, Delan® Pro działa na powierzchni, jak również w tkance rośliny.

Ditianon łączy się z warstwą woskową liścia, gdzie tworzy silną i trwałą barierę ochronną.

Kwas fosforynowy jest szybko wchłaniany przez tkankę liścia i rozprowadzany po całej roślinie, zarówno do wierzchołków pędów jak i do ich nasady. Po rozprzestrzenieniu się w roślinie kwas fosforynowy aktywuje jej naturalne mechanizmy obronne.

Czas na Delan® Pro!

W ostatnich latach można zaobserwować zwiększającą się presję parcha jabłoni. Jest ona związana z dłuższym okresem wegetacyjnym roślin, będącym wynikiem ocieplania się klimatu. Efektem zmian klimatycznych są również coraz łagodniejsze zimy, sprzyjające przetrwaniu zarodników parcha. Dobre przezimowanie zarodników sprzyja występowaniu silnych infekcji w okresie wiosennym.

W celu zapewnienia sadownikom jeszcze skuteczniejszego zwalczania parcha, firma BASF opracowała DELAN® PRO z TECHNOLOGIĄ PROAKTYWNĄ

Delan® Pro – zachowane najlepsze zalety Delanu 700 WG:

 • Wysoka odporność na zmywanie = skuteczne zwalczanie parcha jabłoni w okresach deszczowej pogody.
 • Działanie wielomiejscowe substancji czynnej.
 • Brak ryzyka odporności – może być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanin zbiornikowych do zabiegów z innymi fungicydami.
 • Zalecany w programach Integrowanej Ochrony Roślin (IPM) w całej Europie

Delan® Pro = najlepsza skuteczność w zwalczaniu parcha

Krajowe doświadczenia potwierdziły bardzo wysoką skuteczność Delanu Pro w zwalczaniu parcha jabłoni.

Na jabłoniach traktowanych preparatem Delan® Pro – w porównaniu do drzew chronionych Delanem 700 WG

– odnotowaliśmy skuteczność zwalczania parcha wyższą o 6–8%, zarówno na liściach, jak i owocach.

Delan® Pro = doskonała jakość owoców

Ordzawienia na owocach jabłoni i grusz powstają w wyniku uszkodzenia kutikuli (zewnętrznej warstwy skórki owoców).

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na intensywność ordzawienia jest genotyp rośliny (odmiana). Duży wpływ mają także warunki pogodowe. Częste deszcze, długo utrzymujące się zwilżenie zawiązków (mgły) oraz gwałtowne zmiany temperatury nasilają problemy z ordzawianiem. Występujące na powierzchni zawiązków grzyby chorobotwórcze również mogą powodować ordzawienia (mączniak, parch).

Stosowanie fungicydów zwalczających te grzyby sprzyja uzyskaniu gładkich owoców.

Wyniki badań wdrożeniowych prowadzonych w całej Europie wykazały, że nowa formulacja Delanu Pro nie powoduje powstawania ordzawień na owocach.

Co więcej, owoce traktowane Delanem Pro były mniej ordzawione w porównaniu do owoców chronionych Delanem 700 WG, kaptanem oraz nietraktowanych.

Delan® Pro = najlepsza skuteczność w okresach deszczowych

Bardzo wysoka odporność na zmywanie Delanu Pro została wielokrotnie potwierdzona w doświadczeniach polowych.

Poniższy wykres prezentuje skuteczność działania produktów w warunkach deszczowych.

W 2 godziny po wykonaniu zabiegów wystąpił opad deszczu o intensywności 40 mm w ciągu 2 godzin.

Delan® Pro = nowoczesna formulacja

Cząstki ditianonu zawarte w Delanie Pro są znacząco mniejsze niż w innych produktach kontaktowych dostępnych na rynku.

Umożliwia to skuteczniejsze zwalczanie parcha, dzięki bardzo dokładnemu pokryciu powierzchni liścia w czasie wykonania

zabiegu. W przypadku fungicydu o działaniu zapobiegawczym ma to kluczowe znaczenie dla jego skuteczności.

W procesie produkcji składniki użyte w nowej formulacji środka Delan® Pro SC przechodzą przez kilka etapów rozdrabniania.

Pozwala to na osiągnięcie dwukrotnie mniejszego rozmiaru cząsteczek substancji niż w formulacjach typu WG.

Nowa formulacja Delanu Pro zapewnia przez długi czas aktywność ditianonu w cieczy roboczej, nawet w przypadku używania do przygotowania roztworu roboczego wody o niekorzystnych parametrach.

Formulacja Delanu Pro zostałą tak opracowana, aby stworzyć optymalne pH cieczy roboczej. Przy niższych wartościach pH ditianon jest bardziej stabilny, co przekłada się na jego czas aktywności roboczej.

Niski pH roztworu działa także stymulująco na rozwój parcha na blaszce liściowej. Jednakże, dzięki wysokiej i długiej aktywnościditianonu na powierzchni liścia, patogen ten jest skutecznie zwalczany.

Dlaczego utrzymanie odpowiedniego pH roztworu roboczego jest tak ważne, pokazuje poniższy wykres.

Rekomendowany system ochrony przed parchem

Delan® Pro zabieg zapobiegawczy; dawka rekomendowana 2,5 l/ha

 • Do uzyskania optymalnych wyników działania Delanu Pro potrzebna jest rozwinięta masa liściowa.

 • Stosowanie Delanu Pro od tej fazy pozwala na efektywną absorbcję przez blaszkę liściową fosforynów.
 • Z uwagi na bardzo dobrą skuteczność Delanu Pro, zarówno na liściach jak i owocach, rekomendujemy wykonywanie zabiegów od fazy BBCH 54 do fazy BBCH 75 (tj. połowa typowej wielkości owoców).
 • W sezonie zalecane jest wykonanie maksymalnie 6 zabiegów.
 • Najlepsze efekty działania Delanu Pro osiągamy stosując zabiegi jeden po drugim, z uwagi na stymulowanie systemu SAR rośliny, wzmacniane stopniowo z każdym kolejnym zabiegiem.Delan® 700 WG zabieg zapobiegawczy; dawka rekomendowana: 0,5 kg/ha

Początek wegetacji to z jednej strony niska temperatura i wysoka wilgotność, a jednocześnie jeszcze niska presja parcha. Są to warunki w ktorych Delan 700 WG osiąga najlepszą skuteczność działania szczegolnie

w dawce 0,5 kg. Rekomendujemy użycie Delanu 700 WG do fazy BBCH 56

 
 

Faban® 500 SC zabieg zapobiegawczy; dawka rekomendowana 1,2 l/ha

 • Do uzyskania optymalnych wyników działania Delanu Pro potrzebna jest rozwinięta masa liściowa.
 • Stosowanie Delanu Pro od tej fazy pozwala na efektywną absorbcję przez blaszkę liściową fosforynów.
 • Z uwagi na bardzo dobrą skuteczność Delanu Pro, zarówno na liściach jak i owocach, rekomendujemy wykonywanie zabiegów od fazy BBCH 54 do fazy BBCH 75 (tj. połowa typowej wielkości owoców).
 • W sezonie zalecane jest wykonanie maksymalnie 6 zabiegów.
 • Najlepsze efekty działania Delanu Pro osiągamy stosując zabiegi jeden po drugim, z uwagi na stymulowanie systemu SAR rośliny, wzmacniane stopniowo z każdym kolejnym zabiegiem.
 • Z racji na bardzo wysoką skuteczność w warunkach najsilniejszej presji parcha zalecamy wykonanie zabiegów tuż przed spodziewaną infekcją
 • Bardzo dobra skuteczność jest wynikiem działania mieszaniny dwóch wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych opartej o technologię kokryształów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 3, a minimalny okres między zabiegami 8 dni. Zabiegi można wykonywać przez cały sezon przed spodziewaną silną infekcją z zachowaniem okresu karencji wynoszącym 56 dni.

Delan® Pro – szczegółowy mechanizm działania

Mechanizm działania fosforynów

Delan® Pro zawiera nową substancję czynną – fosfonian dipotasu.

Jego czynnikiem aktywnym jest kwas fosforynowy, który działa bezpośrednio na patogen, ograniczając rozprzestrzenianie się jego zarodników. Oprócz działania bezpośredniego kwas fosforynowy, dzięki wysokiej mobilności w roślinie, stymuluje działanie naturalnych mechanizmów obronnych rośliny, zarówno miejscowo, jak i systemicznie.Mechanizm działania ditianonu

Od czasu wprowadzenia na rynek w latach 60. XX wieku ditianon znakomicie sprawdza się jako środek ochrony roślin.

Jest bardzo skutecznym fungicydem kontaktowym dzięki wielomiejscowemu mechanizmowi działania. Ditianon zaburza normalne działanie licznych procesów enzymatycznych zachodzących w strzępkach grzyba.

Dzięki temu zostają zakłócone kluczowe szlaki metaboliczne w komórkach grzybów. Dzięki takiemu wielokierunkowemu działaniu ditianon można zakwalifikować jako rzeczywisty inhibitor wielomiejscowy. To jest powód, dlaczego Venturia inaequalis, patogen odpowiedzialny za parcha jabłoni, nie wytworzył odporności na produkty zawierające ditianon.

Delan® Pro = synergia działania dwóch substancji czynnnych

Delan® Pro zapewnia bardzo wysoką skuteczność, która jest wynikiem synergii działania, jaka występuje w wyniku połączeniu ditianonu i kwasu fosforynowego. Dzięki odmiennym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmom działania obydwu substancji czynnych Delan® Pro osiąga bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni na owocach i liściach.

Czym różnią się fosforyny od fosforanów?

Fosfor (P) jest jednym z podstawowych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu każdego organizmu. Nawozy fosforowe są podstawą nawożenia w produkcji wszystkich roślin uprawnych. Nie każda forma fosforu jest jednakowo przyswajalna przez rośliny. W zależności od postaci chemicznej działanie związków fosforu w roślinie jest różne.

FOSFORANY FOSFORYNY
+Fosforany mają właściwości
odżywcze dla roślin
-Fosforany nie posiadają właściwości
fungistatycznych


Fosfor w postaci fosforanów jest nawozem
i ma właściwości odżywcze dla rośliny. Nie
posiada natomiast żadnych właściwości
fungistatycznych. Stosowanie fosforanów
daje korzyści z punktu widzenia odżywiania
roślin. Nawozy fosforowe cechuje słaba
rozpuszczalność w wodzie.
+Fosforyny nie mają właściwości
odżywczych dla roślin
-Fosforyny posiadają właściwości
fungistatyczne


Fosforyny, druga postać fosforu, mają
udowodnione właściwości fungistatyczne
oraz wpływają na stymulację naturalnych
mechanizmów obronnych w roślinie
(SAR). Fosforyny nie posiadają żadnych
wartości odżywczych dla roślin. Fosfonian
dipotasu po pobraniu przez roślinę
przekształcany jest w kwas fosforynowy,
który działa w roślinie fungistatycznie.
Dzięki udowodnionym właściwościom
grzybobójczym fosfonian dipotasu został
zarejestrowany w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin.

Co to jest nabyta odporność systemiczna (SAR)

Rośliny posiadają naturalne mechanizmy pozwalające im samoczynnie bronić się przed patogenami. Są one związane z następującymi procesami:

 • budowanie fizycznej bariery utrudniającej porażenie rośliny przez patogeny
 • tworzenie reakcji biochemicznych, w których wytwarzane są substancje ograniczające wzrost patogenów,
 • wysyłanie do innych komórek sygnału dotyczącego aktywowania mechanizmów obronnych w całej roślinie.

Odpowiedzi obronne rośliny mogą mieć charakter miejscowy lub systemiczny. Odpowiedź systemiczna nosi w literaturze nazwę SAR (Systemic Acquired Resistance – nabyta odporność systemiczna). Jednak naturalna obrona przeciw atakowi parcha, w warunkach średnich i silnych infekcji, jest często zbyt powolna i z tego powodu nieskuteczna w ograniczaniu rozwoju choroby.

Delan® Pro stymuluje proces SAR w roślinie Delan® Pro oprócz ditianonu, zawiera nową substancję czynną – kwas fosforynowy, który aktywuje reakcję obronną rośliny opartą na mechanizmie SAR.

Delan® Pro - informacje dodatkowe

Mieszalność z innymi środkami ochrony

Delan® Pro może być mieszany z innymi środkami ochrony roślin oraz regulatorami wzrostu (np. Regalis® Plus 10 WG). Istnieją dwa przypadki, w których trzeba zachować ostrożność:

Najważniejsze właściwości nowej formulacji

Delan® Pro jest dostępny w postaci płynnej jako koncentrat zawiesinowy (SC)

Korzyści wynikające z nowej formulacji Delanu Pro:

 • Produkt jest sporządzony na bazie wody i dlatego nie ma problemów z jego toksycznością ani palnością
 • Brak pylenia ogranicza ryzyko wdychania środka w czasie przygotowania roztworu roboczego
 • Łatwość odmierzania środka i przygotowania roztworu roboczego
 • Doskonałe pokrycie liści i owoców dzięki mniejszym rozmiarom cząstek aktywnych ułatwia skuteczne zwalczanie infekcji także w warunkach intensywnych opadów deszczu
 • Bardzo dobra mieszalność z innymi preparatami

Bezpieczny dla środowiska i organizmów pożytecznych

Wydarzenia

Top spotkania

Informacja o produkcie

Ogólne

Uprawa / Patogen lub chwast

Grusz

Grusz
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
parch gruszy
2,5 l/ha co najmniej 5 dni Opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). 6

Jabłoń

Jabłoń
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
parch jabłoni
2,5 l/ha co najmniej 5 dni Opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). 6

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.