Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Regalis plus 10 WG – prawidłowe przygotowanie zabiegu

Właściwa faza fenologiczna rośliny to nie jedyny czynnik wpływający na powodzenie wykonanywanego zabiegu regulacji wzrostu w sadzie. Nieprawidłowo przygotowana ciecz robocza może zniweczyć całe przedsięwzięcie. Dlatego tak ważne jest postępowanie zgodnie z instrukcją przygotowania roztworu roboczego. Jak zatem należy postępować, aby maksymalnie wykorzystać właściwości Regalis Plus 10 WG?

Oto kilka najważniejszych zasad:

Regalis® PLUS 10 WG

Zbieraj plusy cały rok!

 • Nie przygotowuj mieszaniny wstępnej!
 • Napełnij zbiornik do 3 objętości i uruchom mieszadło.
 • Usuń sito i wsyp obliczoną ilość produktu Regalis Plus 10 WG do zbiornika.
  Uwaga: usunięcie sita zapewnia pełne rozpuszczenie się preparatu.
  Czas konieczny wymagany do pełnego rozpuszczenia to kilka minut.
  Przed rozpoczęciem zabiegu Regalis® Plus 10 WG musi być
  całkowicie rozpuszczony.
  W przypadku, gdy środek zostanie wsypany
  na sito i tylko przelany, preparat nie rozpuści się w całości i uzyskamy zbyt
  niskie stężenie substancji czynnej w roztworze roboczym.
 • Kontynuuj mieszanie i umieść sito z powrotem w otworze zbiornika.
 • Dopełnij zbiornik wodą i rozpocznij zabieg.

Przygotowanie roztworu roboczego

Skowronki, 06.05.2016

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.