BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Product Datasheet
listopada 2018
herbicydy

Butisan® Avant + Iguana™ Pack

Nowy Butisan® Avant dostępny w zestawie. Jeszcze lepiej dopasowany do różnych warunków polowych.

Zestaw zawiera dwa sprawdzone produkty:

• NOWOŚĆ 15 L Butisan® Avant (3x5 L)

• 2 L Iguana™ (2x1 L)

główne uprawy:

Rzepak ozimy

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

Butisan® Avant + Iguana™ Pack jest kompleksowym rozwiązaniem dla producentów rzepaku, którzy oczekują:

 • Kompletnej ochrony dopasowanej do różnych warunków polowych
 • Skuteczności działania na chwasty, w tym uporczywe: przytulia, chaber, fiołek, tasznik, bodziszki
 • Większej niezależności od warunków pogodowych
 • Możliwości wyboru terminu zabiegu

Twój konsultant regionalny

Wprowadź kod pocztowy

Skuteczny na chwasty i bezpieczny dla rzepaku

Nowy Butisan® Avant w połączeniu z Iguana™ to kompletne i skuteczne rozwiązanie herbicydowe, jeszcze lepiej dopasowane do warunków polowych. Zestaw zawiera aż 6 substancji czynnych: metazachlor, dimetenamid-P, chinomerak, chlopyralid, pikloram i aminopyralid. Wykazuje działanie nalistne i doglebowe, daje Ci możliwość stosowania w różnych terminach, a uzupełniające się działanie substancji czynnych sprawia, że Butisan® Avant + Iguana™ Pack skutecznie zwalcza szerokie spektrum uciążliwych chwastów, w tym fiołka, chabra, przytulię i bodziszka. Skuteczna i kompletna ochrona Twojego pola!

Wymiata chwasty z rzepaku

Skuteczność działania Butisan® Avant + Iguana™ Pack na chwasty w zależności od terminu stosowania

Zalecenia stosowania

Produkty zawarte w paku możesz stosować w bardzo elastyczny sposób. Preparaty skutecznie zwalczają chwasty i są bezpieczne dla rzepaku.

Posiewnie

Zachwaszczenie z dominacją bodziszka i chwastów krzyżowych

 • Bodziszki zwalczane są w terminie bezpośrednio po siewie.
 • Niższa dawka polecana jest w systemach orkowych przy dobrej agrotechnice i braku dużej kompensacji chwastów.

Powschodowo

Zachwaszczenie bez dużej kompensacji bodziszka i chwastów krzyżowych

Mieszaninę produktów Butisan® Avant + Iguana™ stosować w terminie po wschodach rzepaku, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych.

 • Niższa dawka polecana jest w systemach orkowych przy dobrej agrotechnice i braku dużej kompensacji chwastów.

Kombi Efekt - mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe.Pewniejsze działanie.

Co to jest i jak działa KOMBI EFEKT?

KOMBI EFEKT

Pewniejsze działanie w różnych warunkach pogodowych dzięki Kombi Efekt. Zawarte w Butisan® Avant + Iguana™ Pack jest kompletne i bardziej niezawodne w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Szybka aktywacja substancji aktywnej. Pozostaje w strefie kiełkowania chwastów. Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe.Butisan® Avant jest lepiej wiązany w profilu glebowym, wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie. Pozostałe substancje czynne: chinomerak, chlopyralid, pikloran, aminopyralid sprawiają, że działanie rozwiązania Butisan® Avant dimetenamid-P i metazachlor, różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnej przez roślinę i mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, natomiast dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych, jak i głębszych wartstwach. Dzięki temu

Kombi Efekt - zobacz różnicę

większa skuteczność dzięki zawartości DMTA-P

Kombi effect

zobacz zalety stosowania metazachloru i dimetanamidu-P

Skuteczny na bodziszka

dzięki zawartości DMTA-P

Od kilku lat obserwuje się w Polsce w coraz większym stopniu presję chwastów z rodziny bodziszkowatych. Rozwojowi tych chwastów sprzyja w szczególności bezorkowy system uprawy gleby. Bodziszki są chwastami szeroko rozpowszechnionymi w wielu uprawach. Są one ogólnie ciepłolubne, kiełkują od wiosny do jesieni i preferują gleby, które są dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe. Chwasty te zachowują zdolność kiełkowania przez okres 5-10 lat. Głównymi rodzajami bodziszka w Polsce są: bodziszek drobny i bodziszek okrągłolistny, a także bodziszek porozcinany. Bodziszek drobny wystepuje najczęściej w płodozmianach rzepak - zboże. Bodziszek okrągłolistny kiełkuje głównie jesienią i wymaga długotrwałego i niezawodnego działania herbicydu.

Butisan® Avant + Igauna™ Pack skutecznie zwalcza bodziszka w terminie bezpośrednio po siewie.


Informacja o produkcie

Ogólne

Nazwa:Butisan® Avant + Iguana™ Pack
Substancja biologicznie czynna:
 • 40 g/l aminopyralid (Iguana)
 • 240 g/l chlopyralid (Iguana)
 • 80 g/l pikloram (Iguana)
EtykietaButisan Avant etykietaIguana etykieta
Karta charakterystyki produktuIguana - karta charakterystyki
Pobierz bezplatny czytnik plików PDF

Uprawa / Patogen lub chwast

Rzepak ozimy

Rzepak ozimy

Wrażliwość chwastów (zabieg na kiełkujące chwasty, przed ich wschodami)

Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
bodziszek kosmaty
Średnio wrażliwe 2,5 l/ha nie dotyczy - przedwschodowo: bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00 - 09), na starannie uprawioną (bez grud glebę), lub - powschodowo (jesienią): od fazy gdy rośliny rzepaku mają całkowicie rozwinięte liścienie do fazy siedmiu liści właściwych rzepaku (BBCH 10 - 17), a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych (przytulia czepna w fazie liścieni). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
bodziszek okrągłolistny
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
bodziszek porozcinany
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
dymnia pospolita
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
gwiazdnica pospolita
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
jasnota purpurowa
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
komosa biała
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
niezapominajka polna
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przetacznik bluszczykowy
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przetacznik perski
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przytulia czepna
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rumianek polny
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
starzec zwyczajny
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.

Rzepak ozimy

Rzepak ozimy

Najpóźniejsze fazy rozwojowe, w których chwasty wykazują wrażliwość na środek (zabieg po wschodach chwastów):

Liścenie: bodziszek porozcinany (średnio wrażliwy), jasnota purpurowa

Jeden liść właściwy: komosa biała(wschody jesienią, średnio odporny), dymnica pospolita(średnio wrażliwy)

Dwa liście właściwe: bodziszek kosmaty (średnio wrażliwy), fiołek polny(średnio odporny), rzodkiewnik polny (średnio odporny), przetacznik perski, tasznik pospolity (średnio wrażliwy).

Trzy liście właściwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, rumian polny.

Cztery liście właściwe: maruna bezwonna

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.