BASF Crop Protection Polska
Product Datasheet
marca 2018
szczepionki bakteryjne

HiStick® Lupin

Szczepionka bakteryjna do nasion łubinów i seradeli.

Produkt HiStick® Lupin jest preparatem najwyższej jakości do stosowania w uprawie łubinu. Zawiera bakterie brodawkowe Bradyrhizobium sp. Lupinus, które powodują efektywniejsze wiązanie azotu z powietrza w glebie przez rośliny.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

  • Oszczędność na nawozach
  • Zmniejszenie wigoru chwastów
  • Redukcja zanieczyszczenia wód gruntowych
  • Zwiększenie zysków

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

HiStick® Lupin

Zawiera co najmniej co najmniej 2 mld żywych komórek bakterii Bradyrhizobium sp. Lupinus.

Szczepienie ma istotny wpływ na plon i wytwarzanie brodawek przez rośliny.

Informacja o produkcie

Ogólne

Uprawa / Patogen lub chwast

seradela

Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
szczepionka bakteryjna
nie dotyczy nie dotyczy Nie dotyczy nie dotyczy

Łubin

Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
szczepionka bakteryjna
nie dotyczy nie dotyczy Nie dotyczy nie dotyczy

łubin biały

Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
szczepionka bakteryjna
Nie dotyczy

łubin wąskolistny

Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
szczepionka bakteryjna
nie dotyczy nie dotyczy Nie dotyczy nie dotyczy

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.