BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Product Datasheet
listopada 2018
herbicydy

Biathlon® 4D

Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach

Biathlon 4D, najnowszy herbicyd firmy BASF, może ułatwić trudne życie rolnika.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

 • Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego
 • Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur
 • Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin
 • Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych

Twój konsultant regionalny

Wprowadź kod pocztowy

Dwie solidne, sprawdzone substancje czynne

Biathlon 4D zawiera dwa sprawdzone, wysoce skuteczne i niezawodne składniki aktywne: tritosulfuron i florasulam.

Obie substancje czynne Biathlonu 4D wzajemnie się uzupełniają, zapewniając skuteczne zwalczanie pełnego spektrum chwastów dwuliściennych.

Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego:

Biathlon 4D może być stosowany w szerokim przedziale faz rozwojowych:

od fazy 3 liści do w pełni wykształconego liścia flagowego (BBCH 13 do 39). Oznacza to, że produkt może być zastosowany w zbożach ozimych od początku wegetacji wiosennej lub od fazy trzeciego liścia w zbożach jarych do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego. W przypadku stosowania w zbożach ozimych po wiosennym wznowieniu wegetacji, występujące często w tymokresie niskie temperatury w małym stopniu ograniczają wchłanianie substancji czynnych, pod warunkiem że chwasty również rozpoczęły już swój rozwój.

Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur:

Skuteczność w niskich temperaturach.

Biathlon 4D jest w stanie eliminować skutecznie chwasty od momentu rozpoczęcia przez nie wegetacji wiosną,

już przy temperaturach sięgających jedynie 5°C. Dzięki temu można wykonywać zabiegi bardzo wczesną wiosną, gdy temperatury są jeszcze mocno zmienne – a mimo to uzyskujemy wysoką skuteczność. W warunkach niskich temperatur pierwsze oznaki działania herbicydu mogą pojawiać się trochę później, co nie zmienia faktu, że Biathlon 4D zaczyna działać i chwasty ulegną zniszczeniu.Realnie najniższą możliwą temperaturą zastosowania Biathlonu4D jest temperatura, w której chwasty rozpoczęły wegetację.

Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin:

Biathlon 4D jest klasą samą dla siebie, jeśli chodzi o możliwość mieszania z innymi środkami ochrony roślin stosowanymi w jednym oprysku. Doskonale znosi obecność graminicydów, fungicydów czy regulatorów wzrostu. Dzięki

temu można, łącząc produkty, dostosować program ochrony do konkretnych warunków na polu, uzyskując tym samym optymalne zarządzanie sprzętem i jednocześnie mogąc szybko reagować na potrzeby wykonania różnych zabiegów.

Niska ilość cieczy roboczej

Granulowana formulacja bardzo dobrze i szybko rozpuszcza się w wodzie, umożliwiając oprysk z wykorzystaniem nawet 100 l/ha, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie opryskiwacza, czyli wykonanie zabiegu jednym

zbiornikiem na większej powierzchni niż zwykle.

Wszystkie zboża ozime i jare

Biathlon 4D może być stosowany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych i jarych.Doskonała selektywność w stosunku do zbóż umożliwia dowolność stosowania w różnych terminach i tym samy daje dużą elastyczność planowania zabiegów herbicydowych na wiosnę.

Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych:

Biathlon 4D doskonale zwalcza wszystkie główne chwasty dwuliścienne, takie jak przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, rumianki, samosiewy rzepaku, gwiazdnica pospolita, kapustne, przetaczniki, bodziszek drobny czy komosa biała

.

Bezpieczeństwo dla zbóż

W wielu doświadczeniach udowodniono, że Biathlon 4D cechuje się doskonałą selektywnością i bezpieczeństwem stosowania zgodnie z zaleceniami we wszystkich zbożach jarych i ozimych, w tym w pszenicy durum i orkiszowej.

Bezpieczny w płodozmianie

Tritosulfuron i florasulam mają krótki okres połowicznego rozpadu w glebie, ulegając szybkiemu rozkładowi. To z kolei prowadzi do uzyskania doskonałego poziomu bezpieczeństwa dla poplonów i pozwala na polach, gdzie stosowano Biathlon 4D, bez ograniczeń uprawiać inne rośliny (rzepak, burakcukrowy, kukurydza i oczywiście wszystkie zboża) niezależnie od sposobów uprawy gleby.

Lista dystrybutorów

Sprawdź adresy dystrybutorów produktu.

Informacja o produkcie

Ogólne

Nazwa:Biathlon® 4D
Formulacja:granulat rozpuszczalny w wodzie
EtykietaBiathlon® 4D - etykieta
Karta charakterystyki produktuBiathlon® 4D - karta charakterystyki
Pobierz bezplatny czytnik plików PDF

Uprawa / Patogen lub chwast

Jęczmień jary

Jęczmień jary
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chaber bławatek
Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha. (okres karencji dla pasz)materiał zielony zbóż -14 dni, ziarno zbóż - 50 dni Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.
gwiazdnica pospolita
j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
j.w. j.w. j.w. j.w.
powój polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
j.w. j.w. j.w. j.w.

Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chaber bławatek
Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha. (okres karencji dla pasz)materiał zielony zbóż -14 dni, ziarno zbóż - 50 dni Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Maksymalnie 1 zabieg w sezonie wegetacyjnym.
gwiazdnica pospolita
j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
j.w. j.w. j.w. j.w.
powój polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
j.w. j.w. j.w. j.w.

Owies jary

Owies jary
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chaber bławatek
Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha. (okres karencji dla pasz)materiał zielony zbóż -14 dni, ziarno zbóż - 50 dni Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.
gwiazdnica pospolita
j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
j.w. j.w. j.w. j.w.
powój polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenica jara

Pszenica jara
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chaber bławatek
Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha. (okres karencji dla pasz)materiał zielony zbóż -14 dni, ziarno zbóż - 50 dni Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.
gwiazdnica pospolita
j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
j.w. j.w. j.w. j.w.
powój polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenica ozima

Pszenica ozima
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chaber bławatek
Biathlon 4D 0,04-0,07 kg/ha + adiuwant Dash HC 1,0 l/ha (okres karencji dla pasz)materiał zielony zbóż -14 dni, ziarno zbóż - 50 dni Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.
gwiazdnica pospolita
j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
j.w. j.w. j.w. j.w.
powój polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chaber bławatek
Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha. (okres karencji dla pasz)materiał zielony zbóż -14 dni, ziarno zbóż - 50 dni Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Maksymalnie 1 zabieg w sezonie wegetacyjnym.
gwiazdnica pospolita
j.w. j.w. j.w. j.w.
komosa biała
j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
j.w. j.w. j.w. j.w.
powój polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowaty
j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
j.w. j.w. j.w. j.w.

Żyto ozime

Żyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
chaber bławatek
Biathlon 4D 0,04–0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha. (okres karencji dla pasz)materiał zielony zbóż -14 dni, ziarno zbóż - 50 dni Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39). W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.
gwiazdnica pospolita
j.w. j.w. j.w. j.w.
mak polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
j.w. j.w. j.w. j.w.
powój polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdest powojowy
j.w. j.w. j.w. j.w.
rumian polny
j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
j.w. j.w. j.w. j.w.
tobołki polne
j.w. j.w. j.w. j.w.

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.