BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Product Datasheet
listopada 2018
zaprawy nasienne

Kinto® Duo 080 FS

Nowoczesna zaprawa do wszystkich zbóż!

Dzięki systemicznemu oraz wgłębnemu działaniu w szerokim spektrum zaprawa bardzo skutecznie zwalcza najwążniejsze z ekonomicznego punktu widzenia patogeny zarówno pochodzenia odnasiennego jak i odglebowego.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

 • Jedna zaprawa do głównych gatunków zbóż
 • Wysoka skuteczność przeciwko najważniejszym chorobom pszenicy i jęczmienia
 • Specjalista przeciwko pleśni śniegowej i fuzariozom
 • Wysoka jakość formulacji: dobre pokrycie i intensywne zabarwienie

Twój konsultant regionalny

Wprowadź kod pocztowy

Kinto Duo 080 FS

Kinto Duo jest sprawdzoną zaprawą nasienną firmy BASF, przeznaczoną do zaprawiania ziarna siewnego sześciu gatunków zbóz. Zawarte w niej substancje aktywne, prochloraz i tritikonazol, wzajemnie się uzupełniają w działaniu, a w przypadku niektórych patogenów dubluja, potęgując tym samym skuteczność. Substancje aktywne zawarte w zaprawie Kinto Duo pochodzą z róznych grup chemicznych i charakteryzują się różnym sposobem działania w glebie, ziarniaku i roślinie.

Prochloraz

(grupa imidazoli) jest substancja działajaca wgłebnie, dezynfekuje ziarniak przeciwko chorobom lokujacym sie płytko w warstwie aleuronowej i okrywie owocowo-nasiennej. Bardzo dobrze zwalcza patogeny z rodzaju Fusarium i Microdochium nivale odpowiedzialne za zgorzele siewek i plesn sniegowa, oraz Pyrenophora spp. – grzyba wywołujacego miedzy innymi pasiastosc lisci jeczmienia czy plamistosc siatkowa jeczmienia.

Tritikonazol

(grupa triazoli) jest substancja systemiczna. Działa bardzo dobrze w małych dawkach przeciwko patogenom lokujacym sie na powierzchni i głebiej w ziarniaku, takim jak Tilletia carries i Foetida wywołujacych sniec cuchnaca i gładka, Ustilago spp. powodujace głownie, Fusarium spp. – sprawce zgorzeli siewek, oraz Septoria nodorum odpowiedzialna za septoryjna zgorzel siewek.

Obie substancje aktywne również dezynfekują glebę otaczającą ziarniak po wysiewie

Objawy chorób zbóż, od lewej: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, plamistość siatkowa jęczmienia i pasiastość liści jęczmienia.

KINTO DUO 080 FS - zapewnia wysoki stopień pokrycia nasion i doskonały kolor

Informacja o produkcie

Ogólne

Nazwa:Kinto® Duo 080 FS
Formulacja:Płynny koncentrat zawiesinowy
Substancja biologicznie czynna:
 • 60.0 g/L prochloraz kompleks z miedzią
 • 20.0 g/L tritikonazol
EtykietaKinto® Duo 080 FS - etykieta
Karta charakterystyki produktuKinto® Duo 080 FS - karta charakterystyki
Pobierz bezplatny czytnik plików PDF

Uprawa / Patogen lub chwast

Jęczmień jary

Jęczmień jary
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
głownia pyląca
200 ml na 100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody nie dotyczy Środek przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż
zgorzel siewek
j.w. j.w. j.w.

Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
zgorzel siewek
200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody nie dotyczy Środek przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż

Pszenica jara

Pszenica jara
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
zgorzel siewek
200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody. nie dotyczy Środek przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż

Pszenica ozima

Pszenica ozima
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
pleśń śniegowa
200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody nie dotyczy Środek przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż
zgorzel siewek
j.w. j.w. j.w.
śnieć cuchnąca
j.w. j.w. j.w.

Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
pleśń śniegowa
200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody nie dotyczy Środek przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż
zgorzel siewek
j.w. j.w. j.w.

Żyto ozime

Żyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
pleśń śniegowa
150 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody nie dotyczy Środek przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż
zgorzel siewek
j.w. j.w. j.w.

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.