BASF Crop Protection Polska
Product Datasheet
kwietnia 2018
regulatory wzrostu

Medax® Max

Medax® Max po raz pierwszy łączy w sobie dwie wiodące substancje czynne – regulatory wzrostu roślin: proheksadion wapnia oraz trineksapak etylu w jednym opatentowanym produkcie. Obie substancje działają jako inhibitory biosyntezy giberelin, które są odpowiedzialne za podział komórek.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

  • Pewniejsze i bezpieczniejsze działanie - dzięki kombinacji uzupełniających się substancji czynnych
  • Stosowanie przez cały sezon - najszersze okno aplikacji
  • Łatwy wybór do różnych gatunków zbóż - jeden produkt do wszystkich zbóż jarych i ozimych
  • Produkt dostosowany do różnych warunków - niezależność od pogody i temperatury

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Pogoda – Szeroki zakres temperatur podczas zabiegu

Ze względu na wyjątkową kombinację dwóch substancji czynnych, proheksadionu i trineksapaku, Medax® Max zaczyna działać już w temperaturach wynoszących zaledwie 5 stopni Celsjusza. Inne produkty wymagają wyższych temperatur do aktywacji substancji czynnych, co oznacza, że przy słabych warunkach wzrostu ich aktywność może zostać opóźniona o kilka dni, co przekłada się na wolniejsze działanie.

Medax® Max działa również w górnym zakresie temperatur – nawet do 25 stopni Celsjusza.

Szeroki zakres temperatur stosowania zapewnia maksymalną elastyczność zabiegów niezależnie od pogody, w momencie dogodnym dla rolnika.

 

Nie potrzebuje słońca

W odróżnieniu od innych regulatorów wzrostu Medax® Max nie wymaga intensywnego promieniowania UV, aby jego składniki zaczęły działać. Proheksadion wapnia jest już dostępny w swojej aktywnej postaci i gotowy do działania nawet przy pochmurnej pogodzie.

Odporność na zmywanie

Medax® Max dzięki swojej formulacji szybko wnika w roślinę i opad deszczu, który wystąpi jedną godzinę po zabiegu, nie obniża jego skuteczności.

 
 

Do wszystkich gatunków zbóż

Medax® Max został opracowany do stosowania w zbożach jarych i ozimych.

Rejestracja obejmuje:

  • zboża ozime: pszenicę, pszenżyto, jęczmień oraz żyto;
  • zboża jare: pszenicę, jęczmień oraz owies.

Niezależnie od tego, co uprawiasz, Medax® Max to właściwy wybór – w tym czy w przyszłym sezonie.

Cechy produktu – zastosowanie.

Najbardziej elastyczny termin stosowania

W odróżnieniu od innych regulatorów wzrostu roślin Medax® Max ma szeroki zakres terminu stosowania: od fazy BBCH 29 (koniec krzewienia) do fazy BBCH 39 (liść flagowy całkowicie rozwinięty) w zbożach jarych, a w przypadku zbóż ozimych nawet do fazy BBCH 49 (widoczne pierwsze ości). Dzięki temu rolnik zyskuje dodatkowe korzyści: potrzebuje tylko jednego regulatora na wczesne i późne zabiegi, co pozwala mu dogodnie zarządzać pracami polowymi.

Medax® Max -Twój nowy regulator wzrostu oparty na dobrze Ci znanych substancjach czynnych.

Proces aktywacji regulatora wzrostu Medax® Max - zobacz film

Medax Max - Najbardziej elastyczny termin stosowania

Dodatkowo

  • Medax® Max jest zarejestrowany do stosowania w dawkach dzielonych
  • Medax® Max nadaje się do mieszania z innymi środkami ochrony roślin.
  • Dzięki proheksiadonowi wapnia Medax® Max zaczyna działać natychmiast po zabiegu.
  • Dzięki trineksapakowi etylu Medax® Max, zapewnia długotrwałe działanie.

Podsumowując, Medax® Max zapewnia maksymalną elastyczność: najszerszy okno aplikacji, możliwość zastosowania dla wszystkich gatunków zbóż jarych i ozimych, niezależnie od pogody i temperatury.

Przygotowanie oprysku regulatorem wzrostu Medax® Max

Informacja o produkcie

Ogólne

Uprawa / Patogen lub chwast

Jęczmień jary

Jęczmień jary
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
regulator wzrostu
0,3 - 0,75 kg/ha nie dotyczy Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39). 1

Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
regulator wzrostu
0,3 - 0,75 kg/ha nie dotyczy Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39). 1

Pszenica jara

Pszenica jara
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
regulator wzrostu
0,3 - 0,5 kg/ha nie dotyczy Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39). 1

Pszenica ozima

Pszenica ozima
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
regulator wzrostu
0,3 - 0,75 kg/ha nie dotyczy Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39). 1

Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
regulator wzrostu
0,3 - 0,75 kg/ha nie dotyczy Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39). 1

Żyto ozime

Żyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
regulator wzrostu
0,5 – 1,0 kg/ha nie dotyczy Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39). 1

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.