BASF Agricultural Solutions
Dostosuj BASF do swoich potrzeb::
 
 
 
Wł.
Wył.
Dodaj uprawy
Wł.
Wył.
 • Burak
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Owoce
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny strączkowe
 • Rzepak
 • Soja
 • Warzywa
 • Zboża
 • Ziemniak
 • Zioła
 • Burak cukrowy
 • Burak pastewny
 • Chmiel
 • Kukurydza
 • Orzechy
 • Jagody
 • Owoce pestkowe
 • Owoce ziarnkowe
 • Sady
 • Bób
 • Fasola
 • Fasola strączkowa
 • Groch pastewny
 • Groch polny
 • Groch zwyczajny
 • Koniczyna
 • Lucerna
 • Nostrzyk
 • Rośliny strączkowe
 • Seradela pastewna
 • Soczewica
 • Sparceta siewna
 • Łubin
 • Rzepak Clearfield
 • Rzepak ozimy
 • Soja
 • Cebulowe
 • Dyniowate
 • Kapustne
 • Pieczarki
 • Plantacje nasiene warzyw
 • Warzywa
 • Warzywa korzeniowe
 • Warzywa liściaste
 • Warzywa łodygowe
 • Jęczmień
 • Owies
 • Pszenica
 • Pszenżyto
 • Żyto
 • Ziemniak
 • Zioła aromatyczne do naparu
 • Zioła lecznicze
 • Zioła liściaste
 • Zioła przyprawowe

Product Datasheet
listopada 2018
herbicydy

PONTOS®

Zaskocz chwasty nową substancją czynną!

Najnowszy herbicyd zbożowy od BASF, który zapewni Ci wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych, także tych uciążliwych, większą ochronę przed wykształcaniem się ich odporności, dużą elastyczność i bezpieczeństwo stosowania.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

 • Zwiększ ochronę przed pojawianiem się odporności chwastów dzięki nowej substancji czynnej – pikolinafen
 • Rozwiąż problem zachwaszczenia dzięki synergii dwóch substancji czynnych
 • Stosuj elastycznie w fazach BBCH 00–29 oraz we wszystkich gatunkach zbóż ozimych

Pobierz

Twój konsultant regionalny

Wprowadź kod pocztowy

Pontos® – zaskocz chwasty nową substancją czynną!

Pontos® to najnowszy herbicyd zbożowy od BASF, który zapewni Ci wiele pożądanych korzyści: wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów jednoi dwuliściennych, także tych uciążliwych, lepszą ochronę przed wykształcaniem się ich odporności, dużą elastyczność i bezpieczeństwo stosowania dla rośliny uprawnej oraz finalnie – wyższe plony.

Wraz z herbicydem Pontos® BASF wprowadza na rynek produkt, który po raz pierwszy łączy w sobie dwie substancje czynne fl ufenacet oraz NOWOŚĆ: pikolinafen. Połączenie ich w jednym produkcie zapewnia szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno- i dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych. Pontos® ma łatwą w użyciu formulację SC, a niska dawka na hektar to dodatkowy atut. Środek można stosować jesienią w długim przedziale czasowym, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29).

Pikolinafen – nowa substancja czynna

Pikolinafen zapewnia ochronę przed szerokim spektrum chwastów dwuliściennych oraz poprzez swoją synergię z substancją czynną flufenacet, wspiera zwalczanie chwastów jednoliściennych. Ma odmienny mechanizm działania niż inne substancje czynne, dlatego jest świetnym narzędziem w budowaniu odpowiedniej strategii przeciwko wykształcaniu się odporności chwastów na herbicydy.

 • Sposób działania:
  Blokuje aktywność jednego z enzymów w szlaku syntezy karotenoidów (phyotoene desaturase = PDS), powodując ich zaniki w efekcie destrukcję/zanik chlorofi lu.
 • Symptomy działania:
  Jasne do białych plamy na powierzchni liści, powodujące zamieranie roślin.
 • Warunki meteorologiczne
  Brak większych wymagań dotyczących wysokości temperatury w czasie i po zastosowaniu. Opady deszczu godzinę po zabiegu nie wpływają ujemnie na efekt chwastobójczy.
 • Działania następcze
  Rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji (krótko zalega w glebie) – brak zagrożenia dla roślin następczych. Przy konieczności likwidacji plantacji, możliwy siew pszenicy jarej lub jęczmienia jarego.

Pontos® – zalecenia stosowania

Pontos jest zarejestrowany w zbożach ozimych: pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu, życie. Można go stosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00-29). Niemniej optymalny, zalecany przez nas termin stosowania to faza BBCH 11-13 (widoczny 1-3 liść). Zapewnia to najskuteczniejsze zwalczenie kiełkujących chwastów.

Dzięki produktowi Pontos® zyskasz:

 • zwalczanie szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych oraz miotły zbożowej i wyczyńca polnego
 • lepsze zabezpieczenie przed wykształcaniem się odporności chwastów (dwie substancje czynne, w tym nowość – pikolinafen),
 • większą elastyczność stosowania

Pontos® – jeszcze wyższa skuteczność

W celu poprawy skuteczności zwalczania chwastów (zwłaszcza przytulii czepnej w terminie posiewnym oraz maruny bezwonnej w obu terminach aplikacji) polecamy stosowanie produktu Pontos łącznie z produktem zawierającym difl ufenikan (DFF) w dawce: Pontos 0,5 l/ha + DFF* 0,2 l/ha. Niemniej Pontos można mieszać także z wieloma innymi dostępnymi na rynku herbicydami.

Pontos® – skuteczne i trwałe zwalczanie chwastów dwuliściennych

Zastosowany w zalecanej dawce 0,5 l/ha, Pontos jest skuteczny w zwalczaniu wielu gatunków chwastów dwuliściennych, takich jak fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity i innych.

Pontos® – skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych dzięki uzupełniającemu się działaniu dwóch substancji czynnych

Doświadczenia wykazały, że pikolinafen i flufenacet zastosowane łącznie wykazują synergiczne działanie przeciwko chwastom jednoliściennym (miotła zbożowa, wyczyniec polny). Poniższe zdjęcia z doświadczenia pokazują uzupełniające się działanie pikolinafenu i flufenacetu przeciwko wyczyńcowi. Dodatek pikolinafenu poprawia skuteczność flufenacetu podczas zabiegu powschodowego.

Ponadto w doświadczeniach Pontos® wykazał szybsze początkowe działanie w porównaniu do produktów konkurencyjnych. Szybsze działanie przeciwko chwastom jednoliściennym ogranicza konkurencję z ich strony dla upraw w początkowych stadiach rozwoju, kiedy rośliny zbóż są jeszcze bardzo małe.

Pontos® – skuteczne zwalczanie chwastów uciążliwych i odpornych

Pontos skutecznie zwalcza wiele gatunków chwastów uciążliwych w zbożach, jak fiołek, przytulia, rumianowate, maki oraz wyczyniec polny.

Nie mniej ważną zaletą Pontosa jest skuteczne eliminowanie gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych, które wykazują odporność na dotychczas stosowane substancje czynne. Praktyka bowiem pokazuje, że częste i intensywne stosowanie substancji czynnych o podobnym mechanizmie działania (zwłaszcza sulfonylomoczników i graminicydów), uproszczenia w płodozmianie, stosowanie zbyt niskich dawek może prowadzić do wytworzenia form odpornych chwastów. Dzięki zastosowaniu nowej substancji czynnej (pikolinafen) o odmiennym mechanizmie działania, Pontos® zwalcza nawet te chwasty, które się uodporniły na niektóre dotychczas stosowane produkty.

Odporność w największym stopniu wykształciły jednoroczne chwasty jednoliścienne, przede wszystkim trawy z rodziny wiechlinowatych. Dlatego szczególnie groźne są takie chwasty, jak miotła zbożowa i wyczyniec polny. Niemniej jednak należy zwrócić także uwagę na taki sam wzrastający problem w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, takich jak mak polny czy fi ołek polny, z którym rolnicy mają coraz więcej kłopotów i w stosunku do którego jest dostępnych niewiele skutecznych rozwiązań herbicydowych.

Informacja o produkcie

Ogólne

Nazwa:PONTOS®
EtykietaPontos - etykieta
Karta charakterystyki produktuPontos - karta charakterystyki
Pobierz bezplatny czytnik plików PDF

Uprawa / Patogen lub chwast

Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
fiołek polny
Wrażliwe 0,5 - 1,0 l/ha nie dotyczy środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29). 1
gorczyca polna
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
gwiazdnica pospolita
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
mak polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
miotła zbożowa
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
przetacznik perski
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przytulia czepna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rumianek pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
wyczyniec polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenica ozima

Pszenica ozima
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
fiołek polny
Wrażliwe 0,5 - 1,0 l/ha nie dotyczy środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29). 1
gorczyca polna
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
gwiazdnica pospolita
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
mak polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
miotła zbożowa
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
przetacznik perski
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przytulia czepna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rumianek pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
wyczyniec polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
fiołek polny
Wrażliwe 0,5 - 1,0 l/ha nie dotyczy środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29). 1
fiołek polny
Wrażliwe 0,5 - 1,0 l/ha nie dotyczy środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29). 1
gorczyca polna
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
gwiazdnica pospolita
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
mak polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
miotła zbożowa
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
przetacznik perski
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przytulia czepna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rumianek pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
wyczyniec polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.

Żyto ozime

Żyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
fiołek polny
Wrażliwe 0,5 - 1,0 l/ha nie dotyczy środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29). 1
gorczyca polna
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
gwiazdnica pospolita
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
mak polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
maruna bezwonna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
miotła zbożowa
Wrażliwe j.w j.w. j.w. j.w
przetacznik perski
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
przytulia czepna
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
rumianek pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
samosiewy rzepaku
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
tasznik pospolity
Wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.
wyczyniec polny
Średnio wrażliwe j.w. j.w. j.w. j.w.

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.