BASF Crop Protection Polska
Product Datasheet
stycznia 2018
fungicydy

Tocata® Duo

Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy!

Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zbożach.

Zawiera w swoim składzie dwie uzupełniajace sie w działaniu substancje czynne: krezoksym metylu i epoksykonazol.

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Zalety produktu

  • Szeroka rejestracja – jeden produkt dla wszystkich gatunków zbóż
  • Długość działania - Twoje zboże jest długo chronione
  • Szerokie spektrum - zwalcza wszystkie choroby na Twoim polu

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Krezoksym metylu

Związek z grupy strobiluryn. Blokuje wewnętrzne oddychanie grzyba poprzez hamowanie transportu elektronów w kompleksie cytochromowym bc1. Po wyschnieciu cieczy roboczej pozostaje w postaci małych cząstek na powierzchni liści i z nich jest uwalniany.To wyjaśnia długi okres działania Tocaty Duo. Wtedy, gdy epoksykonazol jest pobierany przez rośliny, krezoksym metylu rozprzestrzenia się wokół całej rośliny w fazie gazowej, tworząc ochronny płaszcz. Tylko relatywnie mała część substancji poprzez aparaty szparkowe wnika do rośliny. Te małe ilości krezoksymu metylu odpowiadają też za zwiększona witalność roślin.

Epoksykonazol

Wielokrotnie w wielu badaniach wykazywał najwyższa aktywność spośród ocenianych triazoli. Epoksykonazol skutecznie blokuje syntezę ergosterolu, będącego składnikiem błon komórkowych grzybów. W wyniku tego procesu komórki obumierają. Wysoka skuteczność epoksykonazolu wynika nie tylko z tego, lecz również z jego sposobu przemieszczania się w roślinie. W odróżnieniu od innych triazoli, które szybko przemieszczają się w roslinie ku jej wierzchołkom i pozostawiają dolne, niższe partie liści bez ochrony, epoksykonazol stosunkowo wolno przemieszcza się, dzieki czemu w równym stopniu chroni całą roślinę.Jest to jedna z głównych zalet tej substancji czynnej, dzieki której rośliny są chronione przez długi czas.

Lista dystrybutorów

Sprawdź adresy dystrybutorów produktu.

Spektrum zwalczanych chorób grzybowych w pszenicy

Szeroka rejestracja – jeden produkt dla wszystkich gatunków zbóż

Tocata Duo wykazuje bardzo dobrą skuteczność we wszystkich gatunkach zbóż: pszenicy, pszenżycie, życie czy jęczmieniu. Tocata Duo zwalcza nie tylko pojawiające sie choroby, ale także wpływa pozytywnie na fizjologię roślin, a przez to na wzrost plonu.

Zalecenia stosowania

Zastosowanie Tocata Duo – niezależnie od stanowiska i przebiegu pogody – to gwarancja wysokiej skuteczności w zwalczaniu chorób oraz bardzo dobry krok w kierunku wysokich plonów!

Informacja o produkcie

Ogólne

Nazwa:Tocata® Duo
Substancja biologicznie czynna:
  • 125 g/l epoksykonazol
  • 125 g/l krezoksym metylu
EtykietaTocata Duo - etykieta
Karta charakterystyki produktuTocata® Duo - karta charakterystyki
Pobierz bezplatny czytnik plików PDF

Uprawa / Patogen lub chwast

Jęczmień jary

Jęczmień jary
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
mączniak prawdziwy
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1
plamistość siatkowa
j.w. j.w. j.w. j.w.
rdza jęczmienia
j.w. j.w. j.w. j.w.
rynchosporioza
j.w. j.w. j.w. j.w.

Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1
mączniak prawdziwy
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1
plamistość siatkowa
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1
rdza jęczmienia
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1
rynchosporioza
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1

Pszenica jara

Pszenica jara
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
brunatna plamistość liści
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1
rdza brunatna
j.w. j.w. j.w. j.w.
septorioza
j.w. j.w. j.w. j.w.

Pszenica ozima

Pszenica ozima
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
brunatna plamistość liści
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1
mączniak prawdziwy
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1
rdza brunatna
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1
septorioza liści
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1
łamliwośc podstawy źdźbła
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1

Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1
łamliwośc podstawy źdźbła
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). 1

Żyto jare

Żyto jare
Skuteczność
Dawka
Okres karencji
Czas stosowania
Max. liczba zabiegów w sezonie
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
j.w. j.w. Środek stosować w okresie wegetacji - od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31). j.w.
rdza brunatna
1 l/ha 35 dni Środek stosować w okresie wegetacji zbóż do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1
rynchosporioza
j.w. j.w. j.w. j.w.

Kontakt z przedstawicielem regionalnym

Wyszukiwarka produktów

znajdź informacje o produkcie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.