Agricultural Solutions

Agriculture

Kontakt

Aktualne zalecenia sadownicze

Zapoznaj się z naszymi materiałami filmowymi dotyczącymi sadownictwa. Odkryj nowości i porady związane z uprawą owoców.

Zarządzanie pozostałościami fosforynów w roślinie

Podwójny mechanizm działania fungicydu Delan Pro

Porównanie produktów generycznych z fungicydem Delan 700 WG

Zalecenia stosowania Delan Pro wraz z Delan 700 WG

Zalety fungicydu Delan Pro

Pozostałości środków ochrony roślin w sokach i koncentratach

Problematyka pozostałości środków ochrony roślin w kontekście wymagań sieci handlowych.

Sercadis – nowe możliwości ochrony sadów przed parchem i mączniakiem.

Majówka w Sadzie Doświadczalnym BASF Polska

Zobacz efekty pracy w sadzie doświadczalnym w Skowronkach koło Grójca na dzień 14.06.2017

Regalis® Plus - Jak pomóc drzewu w utrzymaniu związków.

Zalecenia stosowania Regalis Plus w aktualnej sytuacji przedstawia Tomasz Lewandowski

Delan® Pro - nowość w zwalczaniu parcha

Dr Jacek Lewko prezentuje Delan® Pro, nową wersję znanego fungicydu do zwalczania parcha jabłoni i gruszy

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 10.05.2016

Grzegorz Lewandowski opowiada o sposobie działania Fabanu 500 SC.

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 10.05.2016

Zalecenia stosowania fungicydu Faban 500 SC.

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 06.05.2016

Regalis Plus 10 WG - zalecenia stosowania.

Z praktyki dla praktyków, Skowronki, 06.05.2016

Regalis Plus 10 WG - przygotowanie roztworu roboczego.

Top