Agricultural Solutions

wielkanoc a
Agriculture

Kontakt

Systiva® 333 FS

Fungicyd

Pierwszy bezopryskowy fungicyd w jęczmieniu jarym i ozimym

Systiva® 333 FS to pierwszy bezopryskowy fungicyd o działaniu systemicznym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Systiva® 333 FS zwalcza choroby odnasienne oraz choroby liści. Teraz fungicyd ten możesz zastosować nie tylko w jęczmieniu ozimym i jarym, ale także w pszenicy ozimej!

Zalety produktu

 • zapewnij uprawom ochronę nalistną od wschodów aż do wczesnej wiosny
 • wzmocnij wigor roślin i przygotuj je do zimy
 • skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1
 • zyskaj czas, wygodę i wysokie plony

Zapewnij uprawom ochronę nalistną od wschodów aż do wczesnej wiosny

Systiva® 333 FS – pierwszy bezopryskowy fungicyd możesz zastosować nie tylko w jęczmieniu jarym i ozimym, ale także w pszenicy ozimej!

Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede wszystkim do zwalczania infekcji odnasiennych i odglebowych, natomiast nie zapewniają skutecznej ochrony przeciw chorobom liści. Systiva® 333 FS zawierająca w swoim składzie jedną z najnowocześniejszych substancji aktywnych – Xemium®, podobnie jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób liści, jednak działa znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Skuteczna eliminacja najwcześniejszych infekcji przez fungicyd Systiva® 333 FS pozwala obniżyć presję septoriozą liści, plamistością siatkową, pasiastością liści jęczmienia czy mączniakiem prawdziwym przez większą część wegetacji. Ponadto rośliny po zabiegu Systivą dłużej pozostają zielone, dzięki czemu mogą maksymalnie wykorzystać swój potencjał plonowania.

Wzmocnij wigor roślin i przygotuj je do zimy

Standardowe triazole mogą opóźniać wschody pszenicy. Systiva® 333 FS jest pod tym względem preparatem bardzo bezpiecznym. Na podstawie badań polowych stwierdzono, że w normalnych warunkach nasiona po zabiegu Systivą wykazują o 7% wyższe wschody w stosunku do kontroli, będąc jednocześnie bardziej odpornymi na czynniki stresowe, takie jak upał, susza czy mróz. Obserwuje się również znaczne przyspieszenie kiełkowania dzięki zastosowanej Systivie w porównaniu do zaprawy tradycyjnej i kontroli. Intensywniejsze kiełkowanie i wyższe wschody roślin na hektarze stanowią podstawę do uzyskania zadowalających plonów.

Rośliny potraktowane Systivą wytwarzają dłuższy i silniejszy system korzeniowy. Ten efekt fizjologiczny można zaobserwować także w sytuacji braku porażenia. Niezależne badania laboratoryjne i polowe pokazują, że rośliny po zastosowaniu Systivy cechują się większym wigorem, zaś masa systemu korzeniowego u młodych roślin może wzrosnąć aż o 35% W porównaniu z niepoddaną zabiegowi próbą kontrolną, oprócz wzmocnienia systemu korzeniowego następuje także wydłużenie korzeni o nawet 159% Dzięki mocniejszym i dłuższym korzeniom rośliny mogą wydajniej pobierać wodę i składniki mineralne, takie jak na przykład azot. Daje to podstawę do optymalnego wzrostu szczególnie w trudnych warunkach, na przykład na słabszej glebie lub w dłuższych okresach suszy.

Skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1

Dzięki użyciu pierwszego bezopryskowego fungicydu Sytiva® 333 SF możesz elastycznie decydować o pierwszym zabiegu fungicydowym wiosną w terminie T1. Ochrona nalistna Twoich upraw trwa bowiem aż do wczesnej wiosny. Zabezpieczając uprawy w tym newralgicznym okresie, w którym często rozpoczęcie ochrony jest niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki.

Zyskaj wygodę, oszczędność czasu i wysokie plony!

W końcowym bilansie liczy się skuteczne zwalczanie chorób, a przede wszystkim plony. Warto więc pamiętać, że właśnie Systiva® 333 FS zapewnia podstawy dla wyższych, stabilniejszych i lepszych jakościowo plonów pszenicy!

Skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1

Dzięki użyciu pierwszego bezopryskowego fungicydu Sytiva® 333 SF możesz elastycznie decydować o pierwszym zabiegu fungicydowym wiosną w terminie T1. Ochrona nalistna Twoich upraw trwa bowiem aż do wczesnej wiosny. Zabezpieczając uprawy w tym newralgicznym okresie, w którym często rozpoczęcie ochrony jest niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki.

Zyskaj wygodę, oszczędność czasu i wysokie plony!

W końcowym bilansie liczy się skuteczne zwalczanie chorób, a przede wszystkim plony. Warto więc pamiętać, że właśnie Systiva® 333 FS zapewnia podstawy dla wyższych, stabilniejszych i lepszych jakościowo plonów pszenicy!

 • nowy segment bezopryskowych fungicydów przeciw chorobom liści
 • fungicyd nalistny aplikowany podczas zaprawiania materiału siewnego
 • wyjątkowe właściwości fizjologiczne i niezawodność Xemium®

 • brak konieczności wczesnego zabiegu fungicydowego
 • proste i bezpieczne rozwiązanie
 • niezależność od warunków pogodowych
 • większa skuteczność i elastyczność w doborze terminów innych zabiegów
 • wkład w zrównoważoną gospodarkę rolną

 • lepsze kiełkowanie i wschody
 • mocniejsze i dłuższe korzenie
 • wzmocniony wigor wiosną
Zwalczanie chorób liści:
 • długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczania chorób dzięki Xemium®
 • ochrona przed infekcjami odnasiennymi i odglebowymi

 • dodatni wpływ efektów fizjologicznych na wzrost plonu nawet w sytuacji braku porażenia chorbami

 • lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego w porównaniu z konwencjonalnymi fungicydami

 • zabezpieczenie potencjału plonowania nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych

Ogólne

Nazwa Systiva® 333 FS
Formulacja Płynny koncentrat zawiesinowy
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l fluksapyroksad
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu systemicznym do zaprawiania ziarna siewnego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 75 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Rynchosporioza zbóż 75 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Plamistość siatkowa jęczmienia 150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Pleśń śniegowa zbóż i traw 150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Pleśń śniegowa zbóż i traw 150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Top