Agricultural Solutions

rzepak header
Agriculture

Kontakt

Zaprawianie – zadbaj o rośliny już na starcie

W technologii uprawy zbóż bardzo ważnym i istotnym elementem jest zaprawianie ziarna, jednak nie do końca zdajemy sobie sprawę z korzyści, jakie wynikają z zastosowania dobrej i skutecznej zaprawy. W Polsce powierzchnia uprawianych zbóż przekracza 7 mln hektarów, co stanowi większą cześć gruntów uprawianych w kraju. Ze względu na tak duży udział powierzchniowy zbóż zwiększa się ryzyko chorób grzybowych odglebowych i odnasiennych, na które rośliny są narażone. Najbardziej podstawowa i najprostsza metoda walki z tymi patogenami jest zaprawianie materiału siewnego zbóż.

Zaprawianie ziarna zbóż ozimych należy do pierwszych zabiegów ochrony roślin wykonywanych w celu zabezpieczenia rośliny uprawnej przed sprawcami chorób grzybowych w najwcześniejszych fazach rozwojowych roślin. W przypadku takich patogenów, jak pleśń śniegowa (Microdochium nivale), głownia pyląca (Ustilago nuda) i zgorzele siewek (Fusarium sp.), zaprawianie jest jedyna metoda ich zwalczania. Pleśń śniegowa (Microdochium nivale) jest zwłaszcza w naszych warunkach klimatycznych niebezpiecznym patogenem, gdyż w latach, w których występują zimy z długo zalegającym śniegiem, choroba ta może powodować bardzo duże straty w zasiewach zbóż. Ponadto zaprawianie ziarna zbóż ozimych w bardzo dużym stopniu ogranicza występowanie chorób liści, tj. mączniaka prawdziwego zbóż (Blumeria graminis), septoriozy liści (Septoria trittici), rdzy brunatnej (Puccinia recondita), pasiastości liści jęczmienia (Pyrenophora graminea) oraz plamistości liści jęczmienia (Pyrenophora teres).

Kinto Duo

Kinto Duo

Sprawdzony partner w zaprawianiu zbóż

Zobacz więcej
Systiva

Systiva

Pierwszy bezopryskowy fungicyd dla zbóż

Zobacz więcej
Top