BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Rejestracja newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z informacjami

Firma BASF chce informować Cię o dalszych zaleceniach dotyczących aplikacji, naszych produktów, nowych rozwiązań, trendów, kampanii i wydarzeń w dostosowany dla Ciebie sposób. Zaufajcie nam i udzielcie zgody, abyśmy mogli z sukcesem prowadzić naszą współpracę.

Dane osobowe

Ponieważ nasz newsletter zawiera spersonalizowane i lokalne informacje, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, kodu pocztowego i miasta.

W celu uzyskania dalszych informacji do wysyłki:

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących kontakut telefonicznego:

Chciałbym/Chciałabym otrzymywać informacje z następującyh źródeł:

Doradzctwo regionalne
Wydarzenia
Produkty i promocje
Aktualności

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych jest dla BASF SE (dalej jako „my”) niezwykle ważna. Za pomocą niniejszego dokumentu chcielibyśmy poinformować użytkowników o sposobie, w jaki będziemy wykorzystywać ich dane osobowe, jeśli zapiszą się do naszego newslettera Porady Regionalne. Więcej informacji na temat tego, jakie dane osobowe zbieramy, znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Ochrony Danych Osobowych BASF.

Kto jest administratorem danych?

BASF Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 142B,

02-305 Warszawa, Polska

tel. +48 22 570 99 99

fax. +48 22 570 95 99

http://www.basf.pl

Kto pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych, do którego może zwrócić się użytkownik?

Prosimy o skorzystanie z powyższego adresu Administratora Danych Osobowych lub adresu kontaktowego naszego Koordynatora ds. Ochrony Danych – Pani Katarzyny Radzikowskiej-Hudały. Z naszym Koordynatorem ds. Ochrony Danych można się skontaktować także poprzez e-mail na adres: ochrona.danych@basf.com”

Kto będzie miał dostęp do danych osobowych użytkowników?

Wewnątrz firmy będziemy ujawniać dane osobowe użytkowników jedynie tym pracownikom, którzy będą uczestniczyć w świadczeniu użytkownikom usługi newslettera Porady Regionalne i to wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej świadczenia. Do przesyłania newslettera używamy również usługi Inxmail stworzonej przez Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/NIEMCY (dalej „Inxmail”). Zapisanie się do jednego lub kilku naszych newsletterów przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej oznacza, że przekazywany i przechowywany na serwerze Inxmail znajdującym się w Niemczech jest wyłącznie adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji. Po zapisaniu się do newslettera przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający wpisanie na listę zarejestrowanych adresów e-mail. Inxmail przechowuje i wykorzystuje adres e-mail użytkownika wyłącznie w celu wysyłania newslettera w imieniu BASF i zgodnie z naszymi instrukcjami. Po zapisaniu się do newslettera za pomocą SMS-a użytkownik otrzymuje SMS-a potwierdzającego wpisanie na listę zarejestrowanych SMS-ów.

W przypadku wysyłania SMS-ów korzystamy z usług [wpisać nazwę osoby prawnej i adres dostawcy usług SMS-owych, np. Web2SMS, Netopia SRL, înregistrată în Bucureşti]. Po zapisaniu się na kolejny kontakt telefoniczny [wprowadzić przesyłane dane] użytkownika jest przesyłany i zapisywany w systemie [wprowadzić dostawcę usług], znajdującym się w [wprowadzić kraj dostawcy usług]. W przypadku dalszego kontaktu telefonicznego korzystamy z usług [wpisać nazwę osoby prawnej i adres dostawcy usług SMS-owych]. Po zapisaniu się na kolejny kontakt telefoniczny [wprowadzić przesyłane dane] użytkownika jest przesyłany i zapisywany w systemie [wprowadzić dostawcę usług], znajdującym się w [wprowadzić kraj dostawcy usług].

W przypadku dalszego kontaktu telefonicznego korzystamy z usług [wpisać nazwę osoby prawnej i adres dostawcy usług SMS-owych]. Po zapisaniu się na kolejny kontakt telefoniczny [wprowadzić przesyłane dane] użytkownika jest przesyłany i zapisywany w systemie [wprowadzić dostawcę usług], znajdującym się w [wprowadzić kraj dostawcy usług].

W przypadku korespondencji pocztowej korzystamy z usług [wpisać nazwę osoby prawnej i adres dostawcy usług SMS-owych]. Po zapisaniu się na kontakt pocztowy imię i nazwisko oraz adres użytkownika [wprowadzić dane przekazywane dodatkowo] są przesyłane i zapisywane w systemie [wprowadzić dostawcę usług], znajdującym się w [wprowadzić kraj dostawcy usług].

Nie będziemy przesyłać danych osobowych użytkownika do krajów trzecich.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika niezbędne do przesyłania użytkownikowi newslettera Porady Regionalne tak długo, jak użytkownik będzie chciał otrzymywać od nas tę usługę. Na dole każdego newslettera znajduje się hiperłącze, za pomocą którego można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania go. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera Porady Regionalne. Aby to zrobić, wystarczy wysłać wiadomość na nasz adres e-mail lub na adres pocztowy podany powyżej. Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę poprzez rezygnację z subskrypcji, nie będzie mieć to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej wycofaniem. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera Porady Regionalne przesyłanego wszystkimi sposobami lub z konkretnego sposobu jego przesyłania. W przypadku wypisania się z newslettera Porady Regionalne dane osobowe, które zostały zachowane w celu udostępnienia newslettera użytkownikowi, zostaną usunięte pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z ustawowym wymogiem przechowywania danych. Jeśli użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji subskrypcji newslettera przesyłanego w wiadomości e-mail lub SMS-em (patrz powyżej), usuniemy odpowiednie dane po 24 godzinach od momentu otrzymania przez użytkownika potwierdzającej wiadomości e-mail lub potwierdzającego SMS-a.

Jakie są prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych?

Użytkownik ma prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz informacji na temat owych danych. Więcej informacji znajduje się w art. 15 RODO. Użytkownik może zażądać od nas sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również usunięcia danych osobowych użytkownika, które przechowujemy. Więcej informacji znajduje się w art. 16 i 17 RODO. Użytkownik ma również prawo do wniesienia o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 18 i 21 RODO, jak również prawo otrzymania danych użytkownika, które przechowujemy, zgodnie z art. 20 RODO. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. BASF spełni powyższe żądania, jeśli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 13 RODO. Organem nadzorczym kompetentnym do rozpatrywania takich skarg jest:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz Hintere Bleiche 34 55116 Mainz

Po rejestracji otrzymasz wiadomośc e-mail z potwierdzeniem.

* Te pola są wymagane

Top