BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Butisan® Avant + Iguana™ Pack

Herbicyd

Jeszcze lepiej dopasowany do różnych warunków polowych!

Zalety produktu

  • kompletna ochrona dopasowana do różnych warunków polowych
  • skuteczne działanie na chwasty, w tym uporczywe: przytulia, chaber, fiołek, tasznik, bodziszki
  • większa niezależność od warunków pogodowych
  • możliwość wyboru terminu zabiegu

Skuteczny na chwasty i bezpieczny dla rzepaku

Zestaw zawiera dwa sprawdzone produkty:

  • 15 L Butisan® Avant (3x5 L)
  • 2 L Iguana™ (2x1 L).

Butisan® Avant + Iguana™ Pack to kompletne i skuteczne rozwiązanie herbicydowe, jeszcze lepiej dopasowane do warunków polowych. Zestaw zawiera aż 6 substancji czynnych: metazachlor, dimetenamid-P, chinomerak, chlopyralid, pikloram i aminopyralid. Wykazuje działanie nalistne i doglebowe, daje Ci możliwość stosowania w różnych terminach, a uzupełniające się działanie substancji czynnych sprawia, że Butisan® Avant + Iguana™ Pack skutecznie zwalcza szerokie spektrum uciążliwych chwastów, w tym fiołka, chabra, przytulię i bodziszka. Skuteczna i kompletna ochrona Twojego pola!

Zalecenia stosowania

Produkty zawarte w paku możesz stosować w bardzo elastyczny sposób. Preparaty skutecznie zwalczają chwasty i są bezpieczne dla rzepaku.

Co to jest i jak działa KOMBI EFEKT?

Pewniejsze działanie w różnych warunkach pogodowych dzięki KOMBI EFEKT. Zawarte w Butisan® Avant + Iguana™ Pack jest kompletne i bardziej niezawodne w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Szybka aktywacja substancji aktywnej. Pozostaje w strefie kiełkowania chwastów. Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe. Butisan® Avant jest lepiej wiązany w profilu glebowym, wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie. Pozostałe substancje czynne: chinomerak, chlopyralid, pikloran, aminopyralid sprawiają, że działanie rozwiązania Butisan® Avant dimetenamid-P i metazachlor, różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnej przez roślinę i mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, natomiast dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych, jak i głębszych wartstwach.

Zalety stosowania metazachloru i dimetanamidu-P

Skuteczny na bodziszka

Od kilku lat obserwuje się w Polsce w coraz większym stopniu presję chwastów z rodziny bodziszkowatych. Rozwojowi tych chwastów sprzyja w szczególności bezorkowy system uprawy gleby. Bodziszki są chwastami szeroko rozpowszechnionymi w wielu uprawach. Są one ogólnie ciepłolubne, kiełkują od wiosny do jesieni i preferują gleby, które są dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe. Chwasty te zachowują zdolność kiełkowania przez okres 5-10 lat. Głównymi rodzajami bodziszka w Polsce są: bodziszek drobny i bodziszek okrągłolistny, a także bodziszek porozcinany. Bodziszek drobny wystepuje najczęściej w płodozmianach rzepak - zboże. Bodziszek okrągłolistny kiełkuje głównie jesienią i wymaga długotrwałego i niezawodnego działania herbicydu.

Butisan® Avant + Igauna™ Pack skutecznie zwalcza bodziszka w terminie bezpośrednio po siewie.

Ogólne

Nazwa Butisan® Avant + Iguana™ Pack
Formulacja Zawiesinoemulsja do rozcieńczania z wodą
Substancja biologicznie czynna: 240 g/l chlopyralid (Iguana), 80 g/l pikloram (Iguana), 40 g/l aminopyralid (Iguana)
Etykieta Etykieta (Butisan® Avant)
Etykieta (Iguana™)
Karta charakterystyki Karta charakterystyki (Butisan® Avant)
Karta charakterystyki (Iguana™)

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek kosmaty 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Bodziszek okrągłolistny 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Bodziszek porozcinany 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Dymnica pospolita 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Mak polny 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Niezapominajka polna 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przetacznik bluszczykowy 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Starzec zwyczajny 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,5 l/ha Butisan Avant + 0,2 l/ha Iguana BBCH 00 - 09 lub BBCH 10 - 17 Max. 1 zab.
InVigor

InVigor

Dowiedz się więcej o naszych nasionach rzepaku

Zobacz więcej
Top