BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Butisan Star Max 500 SE

Herbicyd

MAX możliwości na starcie

Butisan® Star Max został opracowany w celu rozszerzenia spektrum kontrolowanych chwastów, szczególnie w odniesieniu do chwastów krzyżowych oraz bodziszków poprzez włączenie DMTA-P

Zalety produktu

 • bezpieczny dla roślin uprawnych oraz selektywny dla rzepaku w każdym terminie stosowania
 • elastyczny: do stosowania zarówno przed-, jak i powschodowo
 • skuteczny: kombinacja trzech substancji aktywnych gwarantuje zwalczanie szerokiego spektrum chwastów

Skuteczny

Aż 3 substancje aktywne: metazachlor, chinmerak i DMTA-P zapewniają wyjątkową skuteczność w zwalczaniu chwastów. Butisan® Star Max zwalcza chwasty dwuliścienne, również gatunki uciążliwe np. tobołki, taszniki, bodziszki i mak polny.

Elastyczny

Butisan® Star Max daje elastyczność, której potrzebujesz. Można go stosować w trzech terminach:

 • bezpośrednio po siewie;
 • wcześnie powschodowo;
 • powschodowo.

Bezpieczny

Butisan® Star Max jest całkowicie bezpieczny dla roślin rzepaku w każdym terminie stosowania. Nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe

Zawarte w Butisanie® Star Max dimetenamid-P i metazachlor, różnią się pod kątem miejsca pobierania substancji aktywnej przez roślinę i mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, natomiast dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych, jak i głębszych wartstwach. Dzięki temu Butisan® Star Max jest lepiej wiązany w profilu glebowym, wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotności w glebie. Natomiast chinomerak sprawia, że działanie Butisanu® Star Max jest jeszcze bardziej kompletne.

 • Szybka aktywacja substancji aktywnej
 • Pozostaje w strefie kiełkowania chwastów
 • Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe

Skuteczny na bodziszka

Od kilku lat obserwuje się w Polsce w coraz większym stopniu presję chwastów z rodziny bodziszkowatych. Rozwojowi tych chwastów sprzyja w szczególności bezorkowy system uprawy gleby.

Bodziszki są chwastami szeroko rozpowszechnionymi w wielu uprawach. Są one ogólnie ciepłolubne, kiełkują od wiosny do jesieni i preferują gleby, które są dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe.

Chwasty te zachowują zdolność kiełkowania przez okres 5-10 lat. Głównymi rodzajami bodziszka w Polsce są: bodziszek drobny i bodziszek okrągłolistny, a także bodziszek porozcinany. Bodziszek drobny występuje najczęściej w płodozmianach rzepak - zboże. Bodziszek okrągłolistny kiełkuje głównie jesienią i wymaga długotrwałego i niezawodnego działania herbicydu.

Elastyczny

Na szczególną uwagę zasługuje wysoka skuteczność Butisanu Star Max w zwalczaniu chwastów krzyżowych, włącznie z tasznikiem i tobołkami polnymi w terminie bezpośrednio po siewie.

Zwalcza szerokie spektrum chwastów

Coraz częściej występujące cieplejsze i suchsze lata, a dodatkowo zwiększanie się areału upraw w systemie bezorkowym z dużą ilością resztek pożniwnych utrudnia zwalczanie chwastów.

Takie warunki wymagają stosowania herbicydów o niezawodnym działaniu przeciwko chwastom. Właściwości trzech substancji aktywnych w Butisanie® Star Max wzajemnie się uzupełniają gwarantując wysoką skuteczność. Dodatkowo dłuższy okres działania Dimetenamidu-P w glebie wpływa na zwalczanie później wschodzących chwastów.

W porównaniu do standardowych preparatów Butisan Star Max wyróżnia się wyjątkowo skutecznym zwalczaniem wielu gatunków chwastów.

Wyjątkowo skuteczny

Butisan® Star Max niezwykle skutecznie zwalcza chwasty uciążliwe dzięki zawartości aż trzech substancji aktywnych:

 • metazachloru;
 • chinomeraku;
 • dimetanamidu-P (DMTA-P).

Bezpieczny

Nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo

Butisan® Star Max w przeciwieństwie do większości wcześniejszych herbicydów nie zawiera chlomazonu. Eliminuje to ryzyko możliwości uszkodzenia plantacji rzepaku. Butisan® Star Max nie powoduje przebarwień rzepaku (bielenie liści), niezależnie od rodzaju, wilgotności i struktury gleby. Butisan® Star Max jest całkowicie bezpieczny dla rzepaku w każdym terminie stosowania.

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku, po wykonaniu orki o głębokości 15-20 cm, wiosną można uprawiać:

 • pszenicę jarą;
 • jęczmień jary;
 • groch.
 • bobik;
 • rzepak jary.

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku jesienią, zboża ozime można wysiewać w końcu września, po wykonaniu orki o głębokości około 15-20 cm.

Ogólne

Nazwa Butisan Star Max 500 SE
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny
Chaber bławatek
Fiołek polny
Gwiazdnica pospolita
Jasnota purpurowa
Jasnota różowa
Mak polny
Maruna bezwonna
Przetacznik bluszczykowy
Przetacznik perski
Przetacznik polny
Przytulia czepna
Rumian polny
Rumianek pospolity
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Top