BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Canopy®

Regulator wzrostu

Canopy jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

Ogólne

Nazwa Canopy®
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 50 g/l proheksodion wapnia, 300 g/l chlorek mepikwatu
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu systemicznym.

Top