BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Cleravo® 285 SC

Herbicyd

Cleravo® to produkt w technologii Clearfield®

Cleravo 285 SC jest środkiem chwastobujczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w uprawie odmian rzepaku ozimego i rzepaku jarego odpornych na imazamoks.

Zalety produktu

  • zwalcza szerokie spektrum chwastów, niezależnie od pogody w jednym zabiegu
  • działa na uciążliwe chwasty, np. krzyżowe, gorczyca, rzodkiew świrzepa, a także samosiewy zbóż
  • pozwala na użycie łącznie z innymi środkami, dzięki temu łatwiej zarządzać czasem i kosztami produkcji.

Cleravo® 285 SC jest herbicydem selektywnym, o działaniu układowym, pobieranym głównie przez liście, a w ograniczonym stopniu przez korzenie chwastów. Skuteczność zwalczania chwastów (a tym samym termin wykonania zabiegu) zależy od fazy rozwojowej chwastów. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie roznące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści właściwych (przytulia czepna do 4 okółków). Im bardziej zaawansowana faza rozwojowa chwastu tym mniejsza efektywność działania środka Cleravo® 285 SC.

Chinomerak to substancja czynna z grupy regulatorów wzrostu zaliczana zgodnie z klasyfikacją HRAC do grupy O. Pobierany jest przez korzenie oraz liście chwastów, kumulowany jest w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Objawy działania chinomeraku najszybciej widać na najmłodszych częściach chwastów.

Imazamoks to substancja czynna z grupy inhibitorów syntazy acetolaktanowej (ALS), zaliczana zgodnie z klasyfikacją HRAC do grupy B.

Ogólne

Nazwa Cleravo® 285 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 240 g/l chlopyralid (Iguana), 40 g/l aminopyralid (Iguana), 80 g/l pikloram (Iguana), 35 g/l imazamoks (cleravo), 250 g/l chinomerak (cleravo)
Etykieta Etykieta Cleravo®
Karta charakterystyki Karta charakterystyki Cleravo®

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek
Chaber bławatek
Fiołek polny
Gorczyca biała
Gwiazdnica pospolita
Mak polny
Maruna bezwonna
Mlecz polny
Przetacznik
Przytulia czepna
Rumian polny
Rumianek pospolity
Rzodkiew świrzepa
Stulicha psia
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Wyczyniec polny
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Chaber bławatek Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Fiołek polny Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Gorczyca biała Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Mak polny Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Mlecz polny Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Przetacznik Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Przytulia czepna Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Rumian polny Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Rzodkiew świrzepa Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Stulicha psia Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Tobołki polne Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Wyczyniec polny Cleravo 285 SC 1,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha+ 0,2 l/ha Iguana BBCH 10 - 16 lub BBCH 30 - 39 Max. 1 zab.
Top