BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Duett® Ultra 497 SC

Fungicyd

Tani i prosty sposób na wzrosty! Dobry na PLON!

Uniwersalny fungicyd do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i buraków cukrowych.

Zalety produktu

  • bardzo dobra ochrona fungicydowa
  • najkorzystniejsza cena za wysoką jakość i elastyczność w stosowaniu
  • działa szybko, długo i skutecznie na wszystkie najważniejsze choroby zbóż
  • niezawodny w każdych warunkach

Duett® Ultra 497 SC – wysoka i długotrwała skuteczność przeciwko chorobom

Dzięki zawartości w składzie epoksykonazolu i tiofanatu metylowego Duett® Ultra 497 SC oferuje bardzo szerokie spektrum ochrony i wysoką jej skuteczność. Dzięki temu staje się fungicydem uniwersalnym do zwalczania patogenów praktycznie we wszystkich zbożach ozimych i jarych.

Długotrwałość ochrony jest tu zapewniona szczególnie przez epoksykonazol, dzięki jego wysokiej skuteczności, niezwykłej systemiczności i wysokiej dawce aplikowanej na hektar.

Duett® Ultra 497 SC – termin stosowania i dawki

W zależności od tego, co zamierzamy lub możemy osiągnąć w uprawie zbóż, Duett Ultra może być stosowany w różnych wariantach ochrony fungicydowej.

Stanowiska o wysokim i średnim potencjale plonowania, wyższe wymagania w stosunku do jakości zbioru

W takich warunkach rekomendujemy wykonanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej systemem Standard. Do pierwszego zabiegu w terminie T1/T2 polecamy nowy fungicyd Capalo® 337,5 SE. Na drugi zabieg w celu ochrony górnych liści i kłosa polecamy Duett® Ultra 497 SC.

Stanowiska o średnim i niższym potencjale plonowania, zboża paszowe

W takich warunkach najczęściej wystarcza zastosowanie jednego zabiegu fungicydowego. Duett® Ultra 497 SC bardzo dobrze spisze się szczególnie stosowany w terminie BBCH 37-49 w ochronie liścia podflagowego, flagowego i kłosa.

Duett® Ultra 497 SC – opłacalność stosowania fungicydu

Zasadniczym celem stosowania fungicydów jest ochrona plonu i jego jakości. Jeśli weźmiemy pod uwagę szerokie spektrum, wysoką skuteczność i długotrwałość ochrony, to fungicyd Duett® Ultra 497 SC powinien chronić potencjał plonowania bardzo dobrze. I tak też się dzieje.

Dzięki jednokrotnemu zastosowaniu fungicydu Duett® Ultra 497 SC w porównaniu do znanych produktów triazolowych otrzymaliśmy najwyższy przyrost plonu (wykres 1). Biorąc pod uwagę kalkulację opłacalności zastosowania fungicydów w doświadczeniu – co jest najbardziej miarodajną oceną efektywności ochrony – Duett® Ultra 497 SC okazał się najlepszą inwestycją!

Ogólne

Nazwa Duett® Ultra 497 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 187.0 g/l epoksykonazol, 310.0 g/l tiofanat metylu
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 0,5 - 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób Max. 1 zab.
Chwościk buraka 0,5 - 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób Max. 1 zab.
Mączniak prawdziwy 0,5 - 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób Max. 1 zab.
Rdza 0,5 - 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fuzarioza kłosów zbóż 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 51 Max. 1 zab.
Mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 51 Max. 1 zab.
Plamistość siatkowa jęczmienia 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 51 Max. 1 zab.
Rdza jęczmienia 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 51 Max. 1 zab.
Rynchosporioza zbóż 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 51 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Czerń zbóż 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Fuzarioza kłosów zbóż 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Rdza brunatna 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Septorioza plew pszenicy 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Czerń zbóż 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Fuzarioza kłosów zbóż 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Mączniak prawdziwy 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Rdza brunatna 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Septorioza plew pszenicy 0,6 l/ha Zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób BBCH 30 - 59 Max. 1 zab.
Top