BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Librax®

Fungicyd

Librax jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, żyta i pszenżyta ozimego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ogólne

Nazwa Librax®
Formulacja Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Substancja biologicznie czynna: 62,5 g/l fluksapyroksad, 45 g/l metkonazol
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bakteriozy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Plamistość siatkowa jęczmienia 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rdza brunatna 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 2,0 l/ha BBCH 25 - 69 Max. 2 zab.
Top