BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys® H 50

Bio-insektycydy

Zaawansowana ochrona biologiczna w ogrodnictwie

Do zwalczania stadiów larwalnych opuchlaka (Otiorhynchus sulcatus) w uprawach gruntowych i pojemnikowych

Zalety produktu

  • zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistki
  • zawiera: 50 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Ogólne

Nazwa Nemasys® H 50
Formulacja Pasożytnicze nicienie
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top