BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys G50

Produkt biologiczny

Zaawansowana ochrona biologiczna w ogrodnictwie do zwalczania stadiów larwalnych ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola)

Zalety produktu

  • Zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistki
  • Zawiera: 50 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Ogólne

Nazwa Nemasys G50
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top