BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys L250

Produkt biologiczny

Zaawansowane zwalczanie biologiczne w ogrodnictwie

Do zwalczania stadiów larwalnych opuchlaka truskawkowca (Otiorhynchus sulcatus) występującego w uprawach w gruncie lub pod osłonami w pojemnikach

Zawiera nicienie pasożytnicze Steinernema kraussei (88%) i obojętny nośnik z wodą (12%)

Zalety produktu

  • zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistk
  • zawiera: 50 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Ogólne

Nazwa Nemasys L250
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top