BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys Poland M150

Produkt biologiczny

Biopestycyd do zwalczania ziemiórek w uprawie pieczarek

Nemasys®M zwalcza stadium larwalne ziemiórek (Lycoriella spp.), które atakują uprawy pieczarek (Agaricus biosparus). Aktywnym składnikiem preparatu są naturalnie występujące pasożytnicze nicienie (Steinernema feltiae), które wyszukują larwy ziemiórek, wnikają do nich przez naturalne otwory w ich ciałach i niszczą larwy.

Zalety produktu

  • zaawansowane zwalczanie biologiczne ogrodnicy niszczylistki
  • zawiera: 50 milionów pasożytniczych nicieni (Heterorhabditis bacteriophora)

Ogólne

Nazwa Nemasys Poland M150
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Ziemiórkowate 1 opakowanie (150 milionów nicieni)/150m2 I dawka z pierwszą wodą, II dawka z ostatnia wodą 2 zab.
Top