BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Secardo® XE 125 EC

Fungicyd

Secardo 125 EC jest środkiem grzybobójczym, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Ogólne

Nazwa Secardo® XE 125 EC
Formulacja Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Substancja biologicznie czynna: 62,5 g/l epoksykonazol, 62,5 g/l fluksapyroksad
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Plamistość siatkowa jęczmienia 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rdza jęczmienia 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Plamistość siatkowa jęczmienia 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rdza jęczmienia 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 29 - 55 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Fuzarioza kłosów zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 31 Max. 1 zab.
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Septorioza plew pszenicy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Łamliwość źdźbła zbóż i traw 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 31 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna plamistość liści 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Septorioza paskowana liści pszenicy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rdza brunatna 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Rynchosporioza zbóż 1,33 - 2,0 l/ha BBCH 30 - 65 Max. 2 zab.
Top